ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje

Bude se rekonstruovat silniční most v Kaňovicích

23.04.2020 08:34

Kaňovice - Most přes Černý potok se bude rekonstruovat na silnici II/490 v blízkosti Kaňovic na Zlínsku. Práce v hodnotě téměř devět milionů korun budou probíhat za částečné uzavírky, vždy na jedné polovině šířky mostu. Střídavý silniční provoz v jednom jízdním pruhu bude řízen světelnou signalizací.

Popis prací

Původní most u Kaňovic / foto: dokumentace ŘSZKPředmětem díla je rekonstrukce silničního mostu ev. č. 490-022 přes vodní tok Černý potok v extravilánu obce Kaňovice. Stávající most je šikmý železobetonový z předpjatých betonových nosníků se spřaženou železobetonovou deskou. Byl postaven v roce 1970 a jeho technický stav je nyní hodnocen stupněm 6 (velmi špatný). Původní konstrukce vozovky na mostě včetně spřažené desky a izolace bude odstraněna až na nosnou konstrukci (betonové nosníky). Následně bude vybudována nová spřažená deska a nově položena izolace. Bude zhotovena nová konstrukce vozovky, vybudovány nové římsy, osazeno zábradelní svodidlo se svislou výplní. Povrchy nosné konstrukce a opěr budou sanovány. Navazující silnice bude upravena v celkové délce 60 metrů.

Zhotovitel, cena, termín

Zhotovitelem stavby je firma SWIETELSKY stavební s. r. o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA, se sídlem v Brně. Smluvní cena za tuto zakázku činí 8,903 milionu korun (vč. DPH). Investorem je Ředitelství silnic Zlínského kraje. Stavební práce budou zahájeny 4. května 2020 a budou trvat maximálně osm měsíců.

Uzavírky a dopravní omezení

Stavba bude prováděna po polovinách šířky mostu za částečné uzavírky silnice II/490. Po dobu rekonstrukce bude doprava řízena kyvadlově světelnou signalizací. Dokončovací práce, úpravy pod mostem, sanace podhledu nosné konstrukce a spodní stavby mohou být prováděny již za obnoveného obousměrného provozu na mostě.

Vydáno ve spolupráci s KÚ ZK

 


Počet přístupů: 721, Tisk stránkyUzavírky, objížďky

Letní pohotovost, kontakty

INTERREG V-A

IROP (2014-2020)

ROP (2007-2013)

Stavby SROP

Evropský fond solidarity

Logo SFDI 


 


ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje | 2018 | Vypnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz | RSS