ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje

Ludslavice budou mít letos obnoven celý průtah obcí

06.05.2020 17:43

Ludslavice - Za úplné uzavírky bude probíhat stavební úprava části silnice III/43826 v průjezdním úseku obce Ludslavice na Kroměřížsku. Včetně části vozovky v extravilánu obce zde bude upraveno téměř 200 metrů silnice. Náklady přesáhnou částku čtyři miliony korun.

Popis prací

Průtah v Ludslavicích před rekonstrukcí / foto: dokumentace ŘSZK

Předmětem díla je stavební úprava části silnice III/43826 v průjezdním úseku obce Ludslavice v celkové délce 125 metrů. Dojde zde ke sjednocení šířky vozovky na 6,5 metru mezi obrubami s normovým rozšířením v obloucích. V celém úseku bude provedena nová konstrukce vozovky včetně sanace zemní pláně v nezbytném rozsahu. Odvodnění vozovky bude zajištěno sestavou nových prefabrikovaných dešťových vpustí. Nově bude vybudován pravostranný zastávkový pruh osobní linkové dopravy a pořízeno vodorovné a svislé dopravní značení. Součástí stavby je rovněž na části vozovky v extravilánu obnova krytu v délce 67 metrů včetně dosypání krajnic.

Souběžně se stavbou Ředitelství silnic Zlínského kraje bude obec Ludslavice provádět stavební úpravy chodníků, připojení účelových komunikací, vybudování parkoviště u hřbitova a přeložku veřejného osvětlení.

Zhotovitel, cena, termín

Zhotovitelem stavby je firma SMO, a. s., Otrokovice. Smluvní cena za tuto zakázku činí 4,113 milionu korun (vč. DPH). Investorem je ŘSZK. Stavební práce budou zahájeny 11. května 2020 a budou trvat maximálně po dobu šesti měsíců.

Uzavírky a dopravní omezení

Zákres uzavírky a objízdné trasy do mapy

Realizace stavby v průjezdním úseku obce bude probíhat za úplné uzavírky silnice.

Co už se udělalo

Práce silničářů na rekonstrukci průtahu v Ludslavicích probíhaly již v roce 2019, kdy zde bylo upraveno 511 metrů komunikace s náklady přes 11 milionů korun. „Po realizaci letošní investice bude dokončena rekonstrukce krajské silnice v celém průjezdním úseku Ludslavic," uvedl ředitel ŘSZK Ing. Bronislav Malý.

Vydáno ve spolupráci s KÚ ZK

 


Počet přístupů: 804, Tisk stránkyUzavírky, objížďky

Letní pohotovost, kontakty

INTERREG V-A

IROP (2014-2020)

ROP (2007-2013)

Stavby SROP

Evropský fond solidarity

Logo SFDI 


 


ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje | 2018 | Vypnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz | RSS