ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje

Začíná stavební úprava silnice II. třídy v Uherském Ostrohu

18.05.2020 12:44

Uherský Ostroh - Město Uherský Ostroh čeká v tomto roce stavební úprava části silničního průtahu II/495 v délce 657 metrů. Stavební práce zde budou probíhat v období od 18. května do konce listopadu. Vozidla o hmotnosti do 7,5 tuny a také autobusy budou projíždět stavbou v jednom jízdním pruhu, pro nákladní automobily bude platit objízdná trasa přes Veselí nad Moravou.

Popis prací

Průtah Uh. Ostrohu před rekonstrukcí / foto: dokumentce ŘSZK

Předmětem díla je stavební úprava silnice II/495 v průjezdním úseku města Uherský Ostroh. Začátek řešeného úseku je situován za mostem ev. č. 495-007, konec úpravy se nachází před křižovatkou se silnicí I/55. Celková délka řešeného úseku je 657 metrů. Dojde zde ke sjednocení šířky (rozšíření) vozovky na 7 metrů mezi obrubami s normovým rozšířením v obloucích. V místech rozšíření vozovky a překopů, nutných pro vybudování nových dešťových vpustí, bude provedena nová konstrukce vozovky a v celém úseku budou obnoveny asfaltové vrstvy v celé šířce vozovky. Odvodnění vozovky bude zajištěno sestavou nových prefabrikovaných dešťových vpustí, které budou napojeny do stávající kanalizace. Součástí stavby bude výstavba zastávkového pruhu pro osobní linkovou dopravu, vodorovné a svislé dopravní značení.

Stavební úprava silnice bude realizována souběžně se stavbou zajišťovanou a financovanou městem Uherský Ostroh. Předmětem této městské stavby bude stavební úprava připojení místních komunikací a sjezdů k přilehlým nemovitostem, obnova stávajících a doplnění nových chodníků včetně obrub vymezujících vnější hranu silnice II/495 v návaznosti na její úpravu, vybudování stezky pro chodce a cyklisty, parkovací plochy a přeložka veřejného osvětlení.

Zhotovitel, cena, termín

Zhotovitelem stavby je firma M - SILNICE, a. s., Pardubice. Smluvní cena za tuto zakázku činí 10,725 milionu korun (vč. DPH). Investorem je Ředitelství silnic Zlínského kraje. Stavební práce byly zahájeny 18. května a potrvají do konce listopadu 2020.

Uzavírky a dopravní omezení

Pro nákladní automobily nad 7,5 tuny bude platit úplná uzavírka, objízdná trasa je stanovena přes Veselí nad Moravou a Moravský Písek. Provoz vozidel do hmotnosti 7,5 tuny bude po celou dobu veden jednosměrně po stavbě, a to od silnice I/55 ve směru k náměstí. Ve směru od Moravského Písku bude za mostem přes Moravu silniční doprava převedena na místní komunikaci až po silnici I/55.

Co už se udělalo

Větší část silničního průtahu Uherského Ostrohu II/495 směrem na Moravský Písek včetně dlážděného úseku na náměstí v celkové délce 1,3 kilometru rekonstruovalo ŘSZK v letech 2007-2008 nákladem 22,2 milionu korun. Architektonicky významný železobetonový most ev. č. 495-007 přes řeku Moravu, který se nachází na trase průtahu a který byl vyhlášen za kulturní památku, byl rekonstruován v roce 1999. Navazující úsek silnice II/495 z Uherského Ostrohu do Hluku byl rekonstruován v letech 2014-2016 nákladem téměř 190 milionů korun.

Vydáno ve spolupráci s KÚ ZK

 


Počet přístupů: 722, Tisk stránkyUzavírky, objížďky

Letní pohotovost, kontakty

INTERREG V-A

IROP (2014-2020)

ROP (2007-2013)

Stavby SROP

Evropský fond solidarity

Logo SFDI 


 


ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje | 2018 | Vypnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz | RSS