ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje

Pokračují stavební práce ve Velkých Karlovicích

24.03.2011 07:19

Velké Karlovice - Sdružení několika stavebních firem obnovuje po zimním omezení práce na velké stavbě s názvem Nový Hrozenkov – Podťaté I. Jde o rekonstrukci silnice II/487 ve Velkých Karlovicích. Stavba v hodnotě 228 milionů korun byla zahájena v dubnu 2010 a její ukončení je plánováno do 31. října 2011.

Podrobnou informaci o této stavbě vydalo Ředitelství silnic Zlínského kraje v tiskové zprávě z 4. 5. 2010. Stavba obsahuje rekonstrukci silnice II/487 v délce 5,138 km, výstavbu nebo rekonstrukci 6 mostů, úpravu odvodnění, napojení silnic III. tříd, vybudování opěrné zdi, přeložky sítí a dopravní značení. Stávající křižovatka silnic II/487 a II/481 (odbočení na Soláň a Kyčerku) bude přebudována na okružní křižovatku.

Obnovený most 487-029 ve Velkých Karlovicích / foto ŘSZK

Do konce ledna již zde bylo prostavěno 124 milionů korun. V roce 2010 byly dokončeny hlavní stavební práce na účelovém odvodnění komunikace, opěrné nábřežní zdi. Na mostech  byl po provedení nosných konstrukcí povolen provoz v obou směrech s omezením rychlosti. Mostní provizorium u mostu č. 487-27 bylo odstraněno. Na uzlovém úseku 17 byla provedena část podkladních vrstev a asfaltového krytu vozovky včetně nové křižovatky „Podťaté “. Na začátku úpravy je provedena vozovka v novém směrovém řešení až po budoucí okružní křižovatku. Byla provedena část silnice se snížením nivelety. Za dozoru pracovníka Chráněné krajinné oblasti Beskydy došlo k náročnému zajištění památných stromů (2 lípy) v těsné blízkosti silnice. II/487.

V letošním roce byly stavební práce obnoveny k 15. březnu. Pracuje se na dokončení mostních objektů. „Pro tyto práce bylo nutno opět projednat dopravní omezení s osazením světelné signalizace,“ uvedl stavební dozor ŘSZK Otakar Wollner. Z hlavních stavebních objektů je nutno v roce 2011 vybudovat okružní křižovatku (směr Soláň) a dokončit rozpracované mostní a silniční stavební objekty.

Částečná uzavírka se světelnou signalizací je povolena u mostů ev. č. 487-31, -32 v termínu 14. 3. - 14. 5. 2011, u mostu ev. č. 487-26 od 11. 4. 2011 do 30. 4. 2011 a u mostu ev. č. 487-27 v termínu 18. 4. - 18. 5. 2011.

Stavba má přislíbenu podporu z evropských zdrojů v rámci Regionálního operačního programu ve výši 85 procent nákladů, 5 procent z ceny představuje dotace ze státního rozpočtu a zbylých 10 procent tvoří vlastní prostředky z rozpočtu kraje.


Předchozí tisková zpráva na toto téma

04. 05. 2010 - Rekonstrukce silnice ve Velkých Karlovicích 

 

Logo

 


Počet přístupů: 866, Tisk stránkyUzavírky, objížďky

Letní pohotovost, kontakty

INTERREG V-A

IROP (2014-2020)

ROP (2007-2013)

Stavby SROP

Evropský fond solidarity

Logo SFDI 


 


ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje | 2018 | Vypnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz | RSS