ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje

Stát vloni předal kraji přes 11 kilometrů svých bývalých silnic I. třídy

28.05.2020 14:13

Zlínský kraj - Zlínskému kraji přibyla během loňského roku starost o 11,5 kilometru silnic, které předtím patřily státu. Ředitelství silnic a dálnic ČR předalo kraji tři úseky bývalých silnic I. třídy, které byly v minulých letech nahrazeny nově vybudovanými silničními stavbami či obchvaty.

Do majetku Zlínského kraje a do správy příspěvkové organizace Ředitelství silnic Zlínského kraje se dostaly převedením od státu tyto tři silniční úseky:

 

Úsek Původní číslo silnice Nové číslo silnice Délka [km] Datum převzetí
Bánov I/50I III/05021 3,856 28. 8. 2019
Kunovice - Podolí I/50H III/05017 5,762 1. 10. 2019
Jablůnka - Vsetín I/57H II/437 1,876 1. 10. 2019

 

Jde o bývalé silnice I. třídy, které byly v posledních letech nahrazeny novými silničními stavbami v jiné trase. Původní úseky pro stát ztratily význam a je přirozené, že se dostávají do kategorie krajských silnic II. nebo III. třídy. Stát převedl bývalé silnice I. třídy do majetku Zlínského kraje bezúplatně. Protokoly o fyzickém předání a převzetí silnic podepsali za ŘSD ČR Ing. Karel Chudárek, ředitel Správy Zlín, a Ing. Bronislav Malý, ředitel ŘSZK.

Převedení státní silnice v úseku Vsetín - Jablůnka do správy ŘSZK.

„Převedení státem opuštěných úseků silnic I. třídy do majetku kraje bylo předběžně dohodnuto již při výstavbě obchvatů a nových úseků. Převod někdy trvá delší dobu, než se vyřídí všechny majetkoprávní souvislosti," uvedl Bronislav Malý a dodal: „Stát na nás převádí pro něj již nepotřebné úseky bývalých silnic I. třídy bezúplatně. My se o ně musíme začít řádně starat. Každý kilometr silnice potřebuje ročně nemalé peníze na svou zimní i letní údržbu. Přibylo nám přes jedenáct kilometrů silnic a musíme na ně rozdělit prostředky, které máme na údržbu všech krajských silnic k dispozici."

Podle silniční databanky ŘSD ČR se k 1. 1. 2020 nacházelo na území Zlínského kraje 33,077 kilometrů dálnic, 333,543 kilometrů silnic I. třídy, 511,374 kilometrů silnic II. třídy a 1 258,678 kilometrů silnic III. třídy. První dvě kategorie jsou v majetku státu, druhé dvě kategorie patří Zlínskému kraji.

Vydáno ve spolupráci s KÚ ZK

 


Počet přístupů: 709, Tisk stránkyUzavírky, objížďky

Letní pohotovost, kontakty

INTERREG V-A

IROP (2014-2020)

ROP (2007-2013)

Stavby SROP

Evropský fond solidarity

Logo SFDI 


 


ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje | 2018 | Vypnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz | RSS