ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje

Nevyhovující propustek v Mikulůvce byl nahrazen novým mostem

20.04.2020 09:35

Mikulůvka - V Mikulůvce na Vsetínsku vznikl nový most, kterým byl nahrazen původní silniční propustek s omezenou únosností. Dílo v hodnotě 6,6 milionu korun řádně slouží motoristům už od konce roku 2019.

Nový most v Mikulůvce / foto: S. Brázdil

Předmětem díla byla kompletní přestavba původního propustku v obci Mikulůvka na nový mostní objekt včetně stavební úpravy navazujících částí silnice III/05724 v celkové délce 45 metrů. Původní propustek a lávka pro pěší byly odstraněny a na jejich místě byl vybudován nový mostní objekt s chodníkem. Nový most (ev. č. 05724-4) byl postaven jako železobetonový uzavřený rám o jednom poli. Na mostě bylo osazeno oboustranné ocelové mostní zábradlí. Komunikace byla upravena na základní šířku 7,2 metru mezi obrubami, na předpolí mostu (navazující úsek silnice) byla vyměněna celé konstrukce vozovky.

Zhotovitelem stavby byla firma KKS, spol. s r. o., Zlín. Konečná cena za tuto zakázku činí 6,640 milionu korun (vč. DPH). Investorem byl Zlínský kraj prostřednictvím Ředitelství silnic Zlínského kraje. Stavební práce byly zahájeny 1. srpna 2019. Pro silniční dopravu byl most zprovozněn již koncem roku 2019. V následujícím roce se ještě dokončovalo majetkoprávní vypořádání stavby pro kolaudaci stavby.

Úvodní tisková zpráva k této stavbě

16. 07. 2019 - V Mikulůvce se postaví nový most

 

 


Počet přístupů: 720, Tisk stránkyUzavírky, objížďky

Letní pohotovost, kontakty

INTERREG V-A

IROP (2014-2020)

ROP (2007-2013)

Stavby SROP

Evropský fond solidarity

Logo SFDI 


 


ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje | 2018 | Vypnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz | RSS