ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje

Je připravena stavba mostu na silnici mezi Cvrčovicemi a Milovicemi

10.06.2020 09:56

Zdounky - Na silnici III/43227, která spojuje na Kroměřížsku Zdounky a Milovice, silničáři v tomto roce nahradí původní most ve špatném stavu novým mostním objektem. Práce budou probíhat za úplné uzavírky silnice. Pro vozidla o hmotnosti do 12 tun a autobusy bude vytvořeno provizorní přemostění Cvrčovického potoka v blízkosti stavby.

Popis prací

Původní most u Cvrčovic / foto: S. Brázdil

Předmětem díla je přestavba stávajícího silničního mostu ev. č. 43227-1, jehož stav je hodnocen jako špatný. Most se nachází na silnici mezi Cvrčovicemi a Milovicemi.
Jde o most z roku 1924 s kamennými opěrami a nosnou trámovou konstrukcí s železobetonovými trámy. Most bude odstraněn a nahrazen novým objektem. Nový most bude jednopolový šikmý o délce přemostění 6,1 metru a kolmé světlosti 6 metrů. Nosnou konstrukci bude tvořit monolitický železobetonový rám založený na mikropilotách. Most se nachází ve směrovém oblouku, jeho nové parametry odpovídají normovým údajům. Odvodnění vozovky bude zajištěno podélným a příčným sklonem mimo most a přes skluzy do vodního toku. Dno toku bude vydlážděno kamennou dlažbou do betonu ukončenou betonovými prahy. Součástí stavby je úprava navazujících částí silnice v celkové délce 79 metrů.

Zhotovitel, cena, termín

Zhotovitelem stavby je firma FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby, a. s., se sídlem v Brně. Smluvní cena za tuto zakázku činí 11,006 milionu korun (vč. DPH). Investorem je Ředitelství silnic Zlínského kraje. Stavební práce budou zahájeny 22. června 2020. Stavba bude dokončena do poloviny listopadu 2020.

Uzavírky a dopravní omezení

Po dobu stavby bude pro vozidla nad 12 tun vyznačena objízdná trasa po silnicích II/432 a III/43224 (Zdounky - Soběsuky - Milovice). Pro ostatní vozidla (do 12 t, BUS, vozidla IZS) bude vybudována v blízkosti mostu provizorní komunikace včetně zatrubnění potoka.

Co už se udělalo

Na silnici III/43227 probíhala investiční stavební akce ŘSZK v roce 2018. Tehdy silničáři rekonstruovali za 11 milionů korun čtyřsetmetrový průjezdní úsek silnice v Soběsukách-Milovicích.

Vydáno ve spolupráci s KÚ ZK

 


Počet přístupů: 720, Tisk stránkyUzavírky, objížďky

Letní pohotovost, kontakty

INTERREG V-A

IROP (2014-2020)

ROP (2007-2013)

Stavby SROP

Evropský fond solidarity

Logo SFDI 


 


ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje | 2018 | Vypnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz | RSS