ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje

Přes Sazovice po nové vozovce

15.06.2020 13:39

Sazovice - Průjezdní úsek silnice III/43829 přes obec Sazovice v délce 1,5 kilometru má novou kvalitu. Silničáři zde na konci května dokončili rekonstrukci v hodnotě přes 22 milionů korun. Bude přínosem pro vzhled obce i pro motoristy, kteří tudy projíždějí.

Předmětem díla byla rekonstrukce silnice III/43829 v průjezdním úseku obce Sazovice. Celková délka upraveného úseku je 1 558 metrů.

Silnice III/43829 v Sazovicích po rekonstrukci / foto: V. Cekota

Rekonstrukce spočívala ve výměně krytových vrstev vozovky s provedením lokálních vysprávek. Šířka vozovky byla sjednocena na 6,50 metru mezi obrubami s normovým rozšířením v obloucích. V úseku o délce 100 metrů byla osa vozovky mírně posunuta a vybudovala se zde také nová konstrukce vozovky v šířce jednoho metru. Vozovka je lemována betonovou přídlažbou a betonovými obrubami. Součástí stavby byla obnova odvodnění vozovky, obnova propustku a obnova vodorovného a svislého dopravního značení.

Souběžně s touto stavbou obec Sazovice realizovala připojení místních komunikací, sjezdů k sousedním nemovitostem a doplnění chodníkových ploch.

Zhotovitelem stavby byla firma SWIETELSKY stavební s. r. o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA, Brno. Konečná cena za tuto zakázku činí 22,261 milionu korun (vč. DPH). Investorem bylo Ředitelství silnic Zlínského kraje. Pro financování stavby byly v roce 2019 využity prostředky z dotace od Státního fondu dopravní infrastruktury ve výši 15,1 milionu korun, tedy téměř 70 procent celkových nákladů.

Stavební práce byly zahájeny 1. srpna 2019.

Silnice III/43829 v Sazovicích po rekonstrukci / foto: V. CekotaSilnice III/43829 v Sazovicích po rekonstrukci / foto: V. CekotaSilnice III/43829 v Sazovicích po rekonstrukci / foto: V. Cekota

Předchozí tisková zpráva k této stavbě

24. 07. 2019 - Je připravena rekonstrukce průtahu v Sazovicích

 


Počet přístupů: 723, Tisk stránkyUzavírky, objížďky

Letní pohotovost, kontakty

INTERREG V-A

IROP (2014-2020)

ROP (2007-2013)

Stavby SROP

Evropský fond solidarity

Logo SFDI 


 


ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje | 2018 | Vypnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz | RSS