ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje

Náměstek hejtmana kontroloval silniční stavby

26.06.2020 08:40

Uherský Ostroh, Tučapy, Mistřice - Tři silniční stavby na Uherskohradišťsku byly cílem kontrolní návštěvy náměstka hejtmana Zlínského kraje Pavla Botka a ředitele Ředitelství silnic Zlínského kraje Bronislava Malého. Je předpoklad, že rekonstrukce silnic v Uherském Ostrohu, Tučapech i Mistřicích budou v letošním roce řádně dokončeny.

Náměstek hejtmana Pavel Botek si ve čtvrtek 18. června prohlédl tři investiční stavby v okolí Uherského Hradiště a seznámil se blíže s postupem jejich realizace. Jde o průjezdní úseky v Uherském Ostrohu, Tučapech a Mistřicích. Všechny uvedené stavby se realizují v těsné koordinaci se stavebními objekty financovanými místními samosprávami.

Debata na radnici v Uherském Ostrohu

V Uherském Ostrohu se upravuje přes 650 metrů dlouhý úsek silnice II/495 od křižovatky se silnicí I/55 po obloukový most přes Moravu. „Práce probíhají velmi dobře, zhotovitel je dokonce v předstihu před schváleným časovým harmonogramem," informoval ředitel ŘSZK Bronislav Malý. S ohledem na vytrvalý déšť se schůzka se starostou města Vlastimilem Petříkem uskutečnila v budově radnice. „Projednali jsme další postup prací, hovořili jsme o vyvolaném přemístění zastávek linkové veřejné dopravy a o dočasném režimu silničního provozu ve městě," řekl náměstek hejtmana Pavel Botek.

Na stavbě silnice v Tučapech. Vlevo náměstek hejtmana Pavel Botek

Z Uherského Ostrohu odjeli náměstek hejtmana a ředitel ŘSZK do obce Tučapy, ve které se zhotovitelské sdružení pustilo do celkové výměny vozovky silnice III/4275 v délce téměř jednoho kilometru. Postup prací je zde závislý na dokončení souvisejících staveb obce - výměně vodovodu a nové kanalizaci. Opět následovalo setkání na obecním úřadě, kde byl další harmonogram stavby konzultován se starostou Bronislavem Rezkem a stavbyvedoucími.

Průjezdní úsek silnice v Mistřicích / foto: ŘSZK

Posledním cílem kontrolní cesty náměstka hejtmana na Uherskohradišťsko byla rekonstrukce silničního průtahu III/49728 v Mistřicích. Průtah bude zcela nový po dokončení 550 metrů dlouhého úseku. V současné době zde probíhají obecní akce - přeložky vodovodů, sdělovacích kabelů a oprava kanalizace - a na ně navazuje po etapách výměna konstrukce vozovky. V probíhající etapě je silniční provoz sveden na místní komunikace. Návaznost prací, termíny a etapizace byly předmětem jednání na obecním úřadě se starostou Vlastimilem Jánošem a zástupci zhotovitele.

„Práce na našich stavbách jsou v plném proudu. Věřím, že se ověřeným zhotovitelům, kterým jsme tyto zakázky svěřili, podaří vše dokončit podle harmonogramů a ve stanovených termínech do konce listopadu letošního roku a že naši občané v Uherském Ostrohu, Tučapech i Mistřicích získají ve svých obcích kvalitní a bezpečné silniční úseky," uzavřel náměstek hejtmana Pavel Botek.

 

Tiskové zprávy k navštíveným stavbám

18. 05. 2020 - Začíná stavební úprava silnice II. třídy v Uherském Ostrohu
11. 03. 2020 - Nový průtah obcí získají v Tučapech
14. 04. 2020 - Začnou stavební práce na rekonstrukci průtahu v Mistřicích

 

 


Počet přístupů: 724, Tisk stránkyUzavírky, objížďky

Letní pohotovost, kontakty

INTERREG V-A

IROP (2014-2020)

ROP (2007-2013)

Stavby SROP

Evropský fond solidarity

Logo SFDI 


 


ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje | 2018 | Vypnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz | RSS