ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje

Most v Lutopecnách byl nahrazen železobetonovým propustkem

02.07.2020 11:25

Centrum v Lutopecnách po rekonstrukci / foto: S. Brázdil

Lutopecny - Z evidence mostů ve správě Ředitelství silnic Zlínského kraje ubyla jedna položka. Most ev. č. 428-012 v Lutopecnách na Kroměřížsku byl v tomto roce nahrazen kanalizačním potrubím. Stavební akce za 3,4 milionu korun byla dokončena v polovině června 2020.

Předmětem díla bylo odstranění původního nevyhovujícího silničního mostu ev. č. 428-012. Most se nacházel v centru Lutopecen a byl již řadu let zcela ukryt pod silnicí II/428, protože na něj z obou stran navazovalo souvislé zatrubnění vodoteče. Tento most byl zrušen a nahrazen železobetonovými rourami o průměru 1 000 milimetrů. Na vtokové části byla vybudována atypická železobetonová kanalizační šachta. Toto místo bude nadále evidováno již jen v kategorii propustků.

Současně zde byla stavebně upravena silnice v délce 40 metrů a oboustranně vymezena odvodňovacím dvojřádkem z žulové kostky. Byla zde vytvořena nová konstrukce vozovky a položen asfaltobetonový kryt. Obnovila se obrusná vrstva vozovky na přilehlé obecní návsi.

Zhotovitelem stavby byla firma KKS, s. r. o., Zlín. Konečná cena za tuto zakázku činí 3,393 milionu korun (vč. DPH). Investorem byl Zlínský kraj prostřednictvím ŘSZK. Stavební práce zde byly zahájeny 6. dubna 2020.

Další fotografie:

Centrum v Lutopecnách po rekonstrukci / foto: S. BrázdilCentrum v Lutopecnách po rekonstrukci / foto: S. Brázdil

Vydáno ve spolupráci s KÚ ZK

Úvodní tisková zpráva k této stavbě

13. 03. 2020 - Most v Lutopecnách se strhne a nahradí jej kanalizační potrubí

 


Počet přístupů: 722, Tisk stránkyUzavírky, objížďky

Letní pohotovost, kontakty

INTERREG V-A

IROP (2014-2020)

ROP (2007-2013)

Stavby SROP

Evropský fond solidarity

Logo SFDI 


 


ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje | 2018 | Vypnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz | RSS