ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje

Déle než rok bude zcela neprůjezdná silnice ve Vsetíně-Bobrkách

03.07.2020 08:41

Vsetín - Časově náročná a nákladná rekonstrukce silničního tělesa v délce 375 metrů se uskuteční v tomto a příštím roce na silnici III/05736 ve Vsetíně-Bobrkách. Bude zde odstraněn původní nestabilní násyp a nahrazen novým násypem. Práce budou probíhat za úplné uzavírky provozu. Náklady dosáhnou částky více než 35 milionů korun.

Popis prací

Původní silnice ve Vsetíně-Bobrkách / foto: ŘSZK

Předmětem díla je kompletní rekonstrukce nestabilního silničního tělesa v katastrálním území Vsetín, v městské části Bobrky. Celková délka řešeného úseku včetně mostu ev. č. 05736-1 je 375 metrů. Původní nestabilní silniční těleso bude odstraněno a nahrazeno novým násypem. Budou položeny nové konstrukční vrstvy vozovky v oblasti mimo most a bude provedena povrchová úprava přímo pojížděné izolace na mostě. Povrch vozovky bude tvořen asfaltovým betonem. Součástí stavby je rozšíření silnice III/05736 o levý odbočovací pruh včetně zajištění stability silničního tělesa, a to z důvodu situování nového připojení pro plánovanou účelovou komunikaci. Na tomto stavebním objektu se finančně podílí soukromý investor.

Součástí zakázky je také stavební úprava připojení účelové komunikace, vegetační úpravy, instalace svislého a vodorovného dopravního značení a obnova nebo doplnění bezpečnostního zařízení.

Zhotovitel, cena, termín

Zhotovitelem stavby je firma SWIETELSKY stavební s. r. o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA, se sídlem v Brně. Smluvní cena za tuto zakázku činí 35,669 milionu korun (vč. DPH). Investorem je Ředitelství silnic Zlínského kraje. Stavební práce budou zahájeny 8. července 2020 a budou pokračovat rovněž v následujícím roce. Dokončení stavby se předpokládá na konci října 2021.

Uzavírky a dopravní omezení

Stavební práce budou probíhat za úplné uzavírky silnice III/05746. Objízdné trasy pro individuální a veřejnou dopravu povedou po silnici I/57 a přes město Vsetín.

Vydáno ve spolupráci s KÚ ZK

 


Počet přístupů: 804, Tisk stránkyUzavírky, objížďky

Letní pohotovost, kontakty

INTERREG V-A

IROP (2014-2020)

ROP (2007-2013)

Stavby SROP

Evropský fond solidarity

Logo SFDI 


 


ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje | 2018 | Vypnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz | RSS