ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje

Dvě rekonstrukce na silnici II/432

01.04.2011 08:15

Aktualizováno 11. 8. 2011 - doplněny fotografie dokončené stavby Koryčany - Jestřabice

Cetechovice, Koryčany - Rekonstrukce hned dvou dílčích problematických úseků se dočkají motoristé na silnici II/432, která vede z Kroměříže do Koryčan a na hranici okresu Hodonín. Stavební firma zahajuje pro Ředitelství silnic Zlínského kraje práce na úseku Roštín – Cetechovice a na úseku Koryčany – Jestřabice.

Poškozená silnice II/432 u Cetechovic / foto: V. CekotaPředmětem první části stavební akce je obnova konstrukčních vrstev silnice II/432 v úseku mezi obcemi Roštín a Cetechovice v délce 855 metrů. Šířka silnice II/432 bude sjednocena na 6,50 metru. Směrové vedení silnice bude zachováno, bude provedena celková rekonstrukce vozovky včetně sanace sesuvů pomocí tří pilotových stěn v celkové délce 138 metrů. V tomto místě bude platit úplná uzavírka silnice v termínu od 4. 4. do 23. 6. 2011. Objízdná trasa povede přes Zdounky, Litenčice až na silnici I/50 u Střílek. Výjimku pro průjezd stavbou budou mít vozidla Integrovaného záchranného systému, linkové autobusy a osobní automobily se zvláštním povolením. Jejich provoz bude umožněn v jednom jízdním pruhu a řízen světelnou signalizací.

Havarijní úsek silnice u Koryčan / foto: V. CekotaDruhá část projektu představuje kompletní rekonstrukci konstrukčních vrstev silnice II/432 za městem Koryčany (směr Jestřabice). Celková délka rekonstruované části silnice II/432 je 305 metrů. Šířka silnice II/432 bude sjednocena na 6,50 metru. Směrové vedení silnice bude zachováno. Bude provedena sanace sesuvů pravostranné krajnice pomocí gabionové opěrné zdi délky 42 metrů a pomocí tuhých dvouosých geomříží. V tomto místě bude platit úplná uzavírka od 4. 4. do 23. 6. 2011. Objízdná trasa pro všechny druhy vozidel povede po místní komunikaci v blízkosti stavby, provoz bude řízen světelnou signalizací.

Smluvní cena za tuto zakázku (tvořenou oběma uvedenými oddělenými částmi stavby) činí 28,6 milionu korun. Stavba bude spolufinancována z prostředků Evropské unie v rámci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava. Zhotovitelem stavby je „Sdružení firem STRABAG, a.s., a BERGER BOHEMIA, a. s.“.

Tisková zpráva zpracována ve spolupráci s KÚ ZK.

Zákres v mapě - Cetechovice
Zákres v mapě - Koryčany 


 

Obě části této stavby byly řádně dokončeny a předány do užívání.

Fotografie dokončené stavby v úseku Koryčany - Jestřabice

Opravená silnice II/432 za městem Koryčany (směr Jestřabice).

Opravená silnice II/432 za městem Koryčany (směr Jestřabice).    Opravená silnice II/432 za městem Koryčany (směr Jestřabice).    Koryčany - označení ukončené opravy silnice.

 

 

Logo

 


Počet přístupů: 827, Tisk stránkyUzavírky, objížďky

Letní pohotovost, kontakty

INTERREG V-A

IROP (2014-2020)

ROP (2007-2013)

Stavby SROP

Evropský fond solidarity

Logo SFDI 


 


ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje | 2018 | Vypnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz | RSS