ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje

ŘSZK dokončilo rekonstrukci průtahu v Rokytnici

24.07.2020 10:30

Rokytnice - Rekonstruovaný úsek silnice v Rokytnici na Slavičínsku o délce téměř 1,2 kilometru předala v minulých dnech zhotovitelská firma pracovníkům Ředitelství silnic Zlínského kraje. Rozsáhlá stavba v hodnotě 23,5 milionu korun zde začala již v polovině loňského roku.

Rekonstruovaný silniční průtah v Rokytnici / foto: V. Cekota

Předmětem díla byla rekonstrukce silnice III/49518 v průjezdním úseku obce Rokytnice v délce 1 187 metrů. Šířka vozovky byla sjednocena na 6 metrů s rozšířením v obloucích. Nová konstrukce vozovky byla provedena v místech úpravy směrového vedení, šířkového uspořádání a také v úseku s novou kanalizací. V ostatních místech byla po odfrézování a provedení lokálních vysprávek vyměněna obrusná vrstva vozovky. V části úseku o délce 35 metrů byla zajištěna kompletní výměna konstrukce vozovky v celé šířce včetně sanace neúnosného podloží. Silnice je lemována betonovými silničními obrubami s přídlažbou z betonových dílců. Odvodnění vozovky je zajištěno pomocí podélného a příčného sklonu a sestavou nových dešťových vpustí. Součástí stavby byla rovněž stavební úprava mostů ev. č. 49518-4 a ev. č. 49518-5, dále přestavba propustku a obnova dopravního značení.

Zhotovitelem stavby bylo Sdružení Rokytnice, jehož členy byly firmy Vodohospodářské stavby Javorník-CZ, s. r. o., Veselí nad Moravou, a IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc, a. s. Konečná cena za tuto zakázku činí 23,489 milionu korun (vč. DPH). Stavební práce na rekonstrukci průtahu v Rokytnici byly zahájeny již v červnu 2019 a přerušeny přes zimní období.

Rekonstruovaný silniční průtah v Rokytnici / foto: V. CekotaRekonstruovaný silniční průtah v Rokytnici / foto: V. CekotaRekonstruovaný silniční průtah v Rokytnici / foto: V. Cekota

Vydáno ve spolupráci s KÚ ZK

Úvodní tisková zpráva k této stavbě

27. 06. 2019 - Novou kvalitu získá průjezdní úsek silnice v Rokytnici

 


Počet přístupů: 734, Tisk stránkyUzavírky, objížďky

Letní pohotovost, kontakty

INTERREG V-A

IROP (2014-2020)

ROP (2007-2013)

Stavby SROP

Evropský fond solidarity

Logo SFDI 


 


ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje | 2018 | Vypnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz | RSS