ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje

Z Ludkovic do Řetechova přes Luhačovice. Opravuje se sesuv

31.07.2020 13:42

Ludkovice - Stabilizace silničního tělesa je cílem stavební akce Ředitelství silnic Zlínského kraje v úseku mezi Ludkovicemi a Řetechovem. Bude probíhat od srpna do listopadu za úplné uzavírky komunikace. Objízdná trasa je vedena z Ludkovic přes Biskupice, Luhačovice, Pozlovice.

Popis prací

Místo chystané opravy silnice / foto: RSZK

Předmětem díla je stabilizace silničního tělesa silnice III/49025 v extravilánu mezi obcemi Ludkovice a Řetechov. Celková délka opravovaného úseku je 145 metrů. Stabilizace bude provedena pomocí opěrné zdi založené hlubinně na velkoprůměrových pilotách. Zeď bude dlouhá 138 metrů, vysoká přibližně jeden metr. Na železobetonové konstrukci opěrné zdi bude vybudována monolitická římsa, na které bude osazeno ocelové zábradelní svodidlo. Šířka zpevněné části komunikace bude 6,0 metru. V úseku o délce 100 metrů bude vybudována kompletní konstrukce vozovky včetně sanace zemní pláně, na zbylých navazujících úsecích silnice bude provedena pouze obnova obrusné vrstvy.

Zhotovitel, cena, termín

Zhotovitelem stavby je firma KARETA, s. r. o., Bruntál. Smluvní cena za tuto zakázku činí 19,348 milionu korun (vč. DPH). Stavební práce budou zahájeny 3. srpna skončí do 30. listopadu 2020.

Uzavírky a dopravní omezení

Stavební práce budou probíhat za úplné uzavírky silnice, veškerá doprava mimo IZS a vozidla stavby bude vedena po objízdné trase po silnicích III/49023, II/492, III/4922 a místní komunikaci přes obce Biskupice, Luhačovice a Pozlovice.

Vydáno ve spolupráci s KÚ ZK

 


Počet přístupů: 735, Tisk stránkyUzavírky, objížďky

Letní pohotovost, kontakty

INTERREG V-A

IROP (2014-2020)

ROP (2007-2013)

Stavby SROP

Evropský fond solidarity

Logo SFDI 


 


ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje | 2018 | Vypnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz | RSS