ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje

Mezi Vidčem a Rožnovem zpevní silnici pilotová stěna

05.08.2020 18:28

Silnice před opravou / foto: dokumentace ŘSZK

Vidče - Havarijní stav vozovky v celkové délce 472 metrů, v místech, kde se opakovaně ukazují výrazné deformace konstrukce vozovky, síťové a příčné trhliny i porušené okraje vozovky, odstraní Ředitelství silnic Zlínského kraje na silnici mezi Vidčem a Rožnovem pod Radhoštěm.

Popis prací

Předmětem díla je rekonstrukce silnice III/4868 v úseku Vidče - Rožnov pod Radhoštěm v celkové délce 472 metrů. V délce 126 metrů bude stabilita silničního tělesa zajištěna pilotovou stěnou se ztužujícím železobetonovým trámcem. Součástí stavby je odvodnění násypu podélným drénem.

Zhotovitel, cena, termín

Zhotovitelem stavby je firma COLAS CZ, a.s., Praha. Smluvní cena za tuto zakázku činí 16,670 milionu korun (vč. DPH). Stavební práce budou zahájeny 5. srpna a skončí do 30. listopadu 2020.

Uzavírky a dopravní omezení

Realizace stavby bude probíhat za částečné uzavírky silnice III/4868. Doprava bude řízena kyvadlově světelnou signalizací. Výjimku tvoří vrtání pilot, které bude v termínu od 17. srpna do 10. září 2020 probíhat za úplné uzavírky silnice. Objízdná trasa je vedena z Rožnova pod Radhoštěm přes Valašskou Bystřici do Vidče v obou směrech.

Vydáno ve spolupráci s KÚ ZK

 


Počet přístupů: 810, Tisk stránkyUzavírky, objížďky

Letní pohotovost, kontakty

INTERREG V-A

IROP (2014-2020)

ROP (2007-2013)

Stavby SROP

Evropský fond solidarity

Logo SFDI 


 


ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje | 2018 | Vypnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz | RSS