ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje

Po nové silnici už se jezdí z Brumova směrem do Návojné

11.08.2020 13:20

Brumov-Bylnice - Rekonstrukce kilometrového úseku silnice z Brumova směrem do Návojné byla v červenci dokončena. V dobrém stavu je nyní již téměř celá silniční trasa z Brumova-Bylnice přes Nedašovu Lhotu až k hranici se Slovenskem.

Silnice v Brumově po rekonstrukci / foto: P. Zedková

Předmětem díla byla stavební úprava silnice III/50736 (z Brumova směrem do Návojné) v celkové délce 965 metrů. Začátek stavby navazuje na novou okružní křižovatku na silnici I/57. Šířka komunikace byla sjednocena na 6,50 metru mezi obrubami. Původní povrch vozovky byl odfrézován, došlo k sanaci konstrukčních vrstev po obou stranách silnice v šířce jednoho metru. Byly položeny nové asfaltobetonové vrstvy. Odvodnění vozovky je zajištěno novými dešťovými vpustěmi. Byl vybudován zastávkový pruh linkové autobusové dopravy. Souběžně se stavbou Ředitelství silnic Zlínského kraje zde realizovalo práce na objektech ve svém vlastnictví také město Brumov-Bylnice.

Silnice v Brumově po rekonstrukci / foto: P. Zedková

Zhotovitelem stavby byla firma COLAS CZ, a.s., Praha. Konečná cena za tuto zakázku činí 15,807 milionu korun (vč. DPH). Stavební práce zde byly zahájeny koncem srpna 2019 a první část uvedena do provozu v listopadu téhož roku. Stavba pak pokračovala po přerušení v zimním období.

„Jednou z našich priorit je vytváření delších souvislých obnovených úseků s kvalitním povrchem. Silnici III. třídy z Brumova přes Návojnou a Nedašovu Lhotu až po státní hranici se Slovenskem postupně opravujeme již několik let. Po dokončení tohoto úseku v Brumově je už téměř celá v dobrém stavu," řekl ředitel ŘSZK Bronislav Malý. Investice ŘSZK do této silnice dosáhly od roku 2012 objemu téměř 130 milionů korun.

Co dalšího už se udělalo na silnici III/50736 od roku 2012:
  • rekonstrukce 1,3 km silnice z Nedašovy Lhoty ke státní hranici za 10,9 milionu korun, dokončeno v r. 2013,
  • rekonstrukce 800metrového úseku před obcí Návojnou za 51,3 milionu korun, dokončeno v r. 2015,
  • rekonstrukce 1,9 km silnice v Nedašově Lhotě za 46,9 milionu korun, dokončeno v r. 2015,
  • rekonstrukce tří mostů v Nedašově a v Nedašově Lhotě za 3,7 milionu korun, dokončeno v r. 2016.

Vydáno ve spolupráci s KÚ ZK

Úvodní tisková zpráva k této stavbě

20. 08. 2019 - Silniční stavba za 14,6 milionu bude zahájena v Brumově-Bylnici

 


Počet přístupů: 719, Tisk stránkyUzavírky, objížďky

Letní pohotovost, kontakty

INTERREG V-A

IROP (2014-2020)

ROP (2007-2013)

Stavby SROP

Evropský fond solidarity

Logo SFDI 


 


ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje | 2018 | Vypnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz | RSS