ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje

Přestavuje se most do údolí Pluskovce ve Velkých Karlovicích

13.08.2020 08:11

Velké Karlovice - Přestavbu mostu ve Velkých Karlovicích, který je ve velmi špatném technickém stavu, zahajuje Ředitelství silnic Zlínského kraje. Během stavebních prací až do konce listopadu 2020 budou motoristé jezdit z Velkých Karlovic do údolí Pluskovce po provizorním přemostění v blízkosti stavby a provoz bude řízen světelnou signalizací.

Popis prací

Původní most v údolí Pluskovce / foto: ŘSZK

Předmětem díla je přestavba stávajícího silničního mostu ev. č. 48713-3 přes vodní tok Pluskovec. Most se nachází na silnici III/48713 v intravilánu obce Velké Karlovice. Jeho technický stav byl hodnocen jako velmi špatný (stupeň 6). Jde o železobetonový rámový most, který bude odstraněn a nahrazen novým s délkou přemostění 6,1 metru. Součástí stavby je úprava navazujících částí silnice III/48713, úprava připojení místní komunikace a sjezdů, vybudování nových komunikací pro pěší, dočasná přeložka kabelů veřejného osvětlení. Silnice bude upravena v délce 50 metrů.

Zhotovitel, cena, termín

Zhotovitelem stavby je firma STRABAG, a. s., Praha. Smluvní cena za tuto zakázku činí 13,482 milionu korun (vč. DPH). Stavební práce byly zahájeny v měsíci srpnu a letos skončí do 30. listopadu 2020. Dokončovací práce proběhnou na jaře 2021.

Uzavírky a dopravní omezení

Realizace stavby bude probíhat za úplné uzavírky silnice III/48713. Po dobu stavby bude v blízkosti mostu vybudována provizorní komunikace včetně provizorního přemostění. Provoz zde bude řízen světelnou signalizací.

Vydáno ve spolupráci s KÚ ZK

 


Počet přístupů: 735, Tisk stránkyUzavírky, objížďky

Letní pohotovost, kontakty

INTERREG V-A

IROP (2014-2020)

ROP (2007-2013)

Stavby SROP

Evropský fond solidarity

Logo SFDI 


 


ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje | 2018 | Vypnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz | RSS