ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje

Celý průtah v Ludslavicích je opraven a zprůjezdněn

27.08.2020 09:57

Ludslavice - Po kolaudaci byl 26. srpna otevřen rekonstruovaný silniční průtah v Ludslavicích - jeho druhá část. Skončila úplná uzavírka a objížďka přes Zahnašovice. Investiční akce stála 4,1 milionu korun.

Průtah v Ludslavicích po rekonstrukci / foto: dokumentace ŘSZK

Předmětem díla byla stavební úprava části silnice III/43826 v průjezdním úseku obce Ludslavice v celkové délce 125 metrů. Došlo zde ke sjednocení šířky vozovky na 6,5 metru mezi obrubami s normovým rozšířením v obloucích. V celém úseku byla provedena nová konstrukce vozovky a v nezbytném rozsahu rovněž sanace zemní pláně. Odvodnění vozovky bylo zajištěno sestavou nových prefabrikovaných dešťových vpustí. Nově byl vybudován pravostranný zastávkový pruh osobní linkové dopravy a instalováno vodorovné a svislé dopravní značení.

Souběžně se stavbou Ředitelství silnic Zlínského kraje zajišťovala obec Ludslavice stavební úpravy chodníků, připojení účelových komunikací, vybudování parkoviště u hřbitova a přeložku veřejného osvětlení.
Zhotovitelem stavby byla firma SMO, a. s., Otrokovice. Konečná cena za tuto zakázku činí 4,113 milionu korun (vč. DPH). Investorem bylo ŘSZK. Stavební práce byly zahájeny letos v květnu.

Co už se udělalo dříve

Práce silničářů na rekonstrukci první části průtahu v Ludslavicích probíhaly v roce 2019, kdy zde bylo upraveno 511 metrů komunikace s náklady přes 11 milionů korun. „Po realizaci letošní investice máme dokončenou rekonstrukci krajské silnice v celém průjezdním úseku Ludslavic," řekl ředitel ŘSZK Bronislav Malý.

Vydáno ve spolupráci s KÚ ZK

Úvodní tisková zpráva k této stavbě

06. 05. 2020 - Ludslavice budou mít letos obnoven celý průtah obcí

 


Počet přístupů: 721, Tisk stránkyUzavírky, objížďky

Letní pohotovost, kontakty

INTERREG V-A

IROP (2014-2020)

ROP (2007-2013)

Stavby SROP

Evropský fond solidarity

Logo SFDI 


 


ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje | 2018 | Vypnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz | RSS