ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje

Firma stabilizuje silniční těleso v Mistřicích-Javorovci

31.08.2020 14:03

Mistřice - Nestabilní úsek silničního průtahu v Mistřicích-Javorovci o délce 76 metrů bude zajištěn proti sesuvu. Stavební firma zde bude v podzimním období realizovat zakázku od Ředitelství silnic Zlínského kraje v hodnotě přes tři miliony korun.

Popis prací

Místo nestabilní vozovky v Mistřicích / foto: dokumentace ŘSZK

Předmětem díla je zajištění silničního tělesa silnice III/49728 v obci Mistřice, místní části Javorovec. Úsek je dlouhý 76 metrů. Stabilizace bude provedena štětovou stěnou z ražených válcovaných profilů typu Larsen délky 7 metrů, které budou raženy v nezpevněné krajnici vozovky, ve vzdálenosti cca 40 - 50 centimetrů od okraje komunikace. Bude provedena nová obrusná vrstva vozovky. Odvodnění vozovky bude zabezpečeno pomocí prodloužení stávajícího kamenného drénu a devíti novými kamennými drény.

Zhotovitel, cena, termín

Zhotovitelem stavby je firma SVS - CORRECT, spol. s r. o., Bílovice. Smluvní cena za tuto zakázku činí 3,417 milionu korun (vč. DPH). Stavební práce budou zahájeny 7. září a jejich ukončení se předpokládá do 15. listopadu 2020.

Uzavírky a dopravní omezení

V dotčeném úseku bude na silnici zřízeno pracovní místo. Silniční provoz bude usměrněn přechodným dopravním značením.

Další stavba ŘSZK v Mistřicích

Na jiném úseku silnice III/49728 v Mistřicích probíhá již od dubna 2020 rekonstrukce průtahu v délce přibližně půl kilometru. ŘSZK o ní informovalo v tiskové zprávě z 14. 4. 2020.

Vydáno ve spolupráci s KÚ ZK

 


Počet přístupů: 720, Tisk stránkyUzavírky, objížďky

Letní pohotovost, kontakty

INTERREG V-A

IROP (2014-2020)

ROP (2007-2013)

Stavby SROP

Evropský fond solidarity

Logo SFDI 


 


ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje | 2018 | Vypnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz | RSS