ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje

Nová investiční stavba ŘSZK: úprava silnice ve Chvalnově

30.09.2020 09:52

Chvalnov-Lísky - Podle nového investičního záměru, který byl v minulých dnech schválen Radou Zlínského kraje, přibyla k letošním plánovaným investičním akcím Ředitelství silnic Zlínského kraje dodatečně také stavební úprava silnice III/43345 ve Chvalnově na Kroměřížsku za 3,5 milionu korun. Práce zde budou probíhat během posledního čtvrtletí roku 2020 za částečné uzavírky, silniční provoz bude řízen světelnou signalizací.

Popis prací

Původní stav silnice v Chvalnově / foto: dokumentace stavby

Předmětem díla je stavební úprava silnice III/43345 v obci Chvalnov-Lísky, v místní části Chvalnov, na Kroměřížsku v celkové délce 265 metrů. Pomocí košů vyplněných kamenivem bude zajištěna stabilita silničního tělesa na pravé straně vozovky ve směru od Lísek do centra Chvalnova. Stavební úprava silnice bude spočívat v obnově obrusné části a ložné vrstvy vozovky ve stávající šířce včetně výměny betonových obrub. Bude obnoveno odvodnění vozovky podélným a příčným sklonem do dešťových vpustí. Součástí stavební akce je také stavební úprava připojení místních komunikací a sjezdů k nemovitostem.

Zhotovitel, cena, termín

Zhotovitelem stavby je firma Správa a údržba silnic Kroměřížska, s. r. o., Kroměříž. Smluvní cena za tuto zakázku činí 3,545 milionu korun (vč. DPH). Stavební práce budou zahájeny 5. října a ukončeny do 30. listopadu 2020.

Uzavírky a dopravní omezení

Realizace stavby bude probíhat po polovinách šířky vozovky. Doprava bude řízena provizorním dopravním značením s použitím světelné signalizace.

Letošní investiční stavby ŘSZK

Stavební úprava silnice ve Chvalnově se stává letošní 23. investiční stavbou ŘSZK. „Mohli jsme ji dodatečně zařadit mezi naše letošní investice díky tomu, že došlo k navýšení prostředků od zřizovatele," řekl ředitel ŘSZK Bronislav Malý. Šest investičních staveb v celkové hodnotě přes 76 milionů korun již ŘSZK v tomto roce dokončilo. Přehledná a průběžně aktualizovaná tabulka letošních investičních akcí ŘSZK, která obsahuje stručné popisy staveb i jejich realizační ceny, je zveřejněna na internetových stránkách www.rszk.cz.

Vydáno ve spolupráci s KÚ ZK

 


Počet přístupů: 732, Tisk stránkyUzavírky, objížďky

Letní pohotovost, kontakty

INTERREG V-A

IROP (2014-2020)

ROP (2007-2013)

Stavby SROP

Evropský fond solidarity

Logo SFDI 


 


ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje | 2018 | Vypnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz | RSS