ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje

Silnici z Bojkovic do Rudimova přerušil sesuv. Auta musí po objížďce

04.11.2020 16:46

Bojkovice - Deštivé počasí posledních týdnů se negativně projevilo na krajské silnici, která vede z Bojkovic do Rudimova. Z důvodu sesuvu části silničního tělesa v podmáčeném svažitém terénu musela být tato komunikace od 2. listopadu uzavřena pro veškerý provoz.

Silnice III/49515 u Bojkovic poškozená sesuvem / foto: ŘSZK

Vlivem deštivého počasí došlo k sesouvání části silničního tělesa ve směrovém oblouku silnice III/49515 mezi Bojkovicemi a Rudimovem, na okraji lesa. Postupující narušení vozovky včetně poškození propustku pod komunikací a také důraz na bezpečnost účastníků silničního provozu si vyžádaly v pondělí 2. listopadu 2020 úplné uzavření tohoto úseku silnice pro všechny druhy vozidel. K jízdám z Bojkovic do Rudimova a opačně lze nyní využít objízdnou trasu přes Pitín a Slavičín.

V zasaženém silničním úseku, který je nyní dlouhý asi padesát metrů, zaznamenali silničáři určité pohyby podmáčeného podloží vozovky již v polovině října. Zúžili průjezdní profil dopravním značením, aby vozidla nenajížděla na poškozený a podemletý okraj vozovky. „Sesuv terénu však vlivem vydatných dešťů dále pokračoval, a tak bylo nakonec nezbytné uzavřít celou silnici a poslat motoristy na objízdnou trasu přes Slavičín," uvedl ředitel Ředitelství silnic Zlínského kraje Bronislav Malý. Silnice z Bojkovic do Rudimova nemá příliš velké dopravní zatížení, nevede tudy ani žádná pravidelná autobusová linka, v zimě se neudržuje.

Pracovníci ŘSZK, které je majetkovým správcem krajských silnic II. a III. třídy, již obdrželi první vyjádření geologa. Podrobnější geologický průzkum, od kterého se bude odvíjet projekt na sanaci sesuvu i přesnější vyčíslení nákladů, bude možný, až rozbahněný terén alespoň částečně vyschne. „Předpokládáme, že by stavební práce na zpevnění tohoto místa a na opravě silničního tělesa včetně odvodnění mohly proběhnout do konce prvního pololetí roku 2021," odhaduje ředitel ŘSZK.

Poškození silnic sesuvy terénu nejsou v oblasti východní Moravy žádnou výjimkou. Objevují se nejčastěji v obdobích vydatnějších a dlouhodobějších dešťů. Sanace každého takového sesuvu na krajských silnicích stála v minulosti podle rozsahu od několika set tisíc až po deset i více milionů korun.

 

 


Počet přístupů: 739, Tisk stránkyUzavírky, objížďky

Letní pohotovost, kontakty

INTERREG V-A

IROP (2014-2020)

ROP (2007-2013)

Stavby SROP

Evropský fond solidarity

Logo SFDI 


 


ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje | 2018 | Vypnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz | RSS