ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje

Silnice u Ludkovic je zabezpečena proti sesuvu

23.11.2020 09:25

Ludkovice - Silničáři zabezpečili vozovku proti sesuvu ve svažitém terénu na silnici mezi Ludkovicemi a Řetechovem. Bezpečnost motoristů zajišťuje také nové svodidlo. Stavební práce zde skončily začátkem listopadu 2020.

Zabezpečení sesuvu silnice u Ludkovic / foto: S. Brázdil

Předmětem díla byla stabilizace silničního tělesa silnice III/49025 v extravilánu mezi obcemi Ludkovice a Řetechov. Celková délka opravovaného úseku byla 154 metrů. Stabilizace byla provedena pomocí opěrné zdi založené hlubinně na velkoprůměrových pilotách. Zeď je dlouhá 150 metrů, vysoká přibližně jeden metr. Na železobetonové konstrukci opěrné zdi byla vybudována monolitická římsa, na které je osazeno ocelové zábradelní svodidlo. Zpevněná část komunikace je široká 6,0 metru. V úseku o délce 128 metrů byla vybudována kompletní konstrukce vozovky včetně sanace zemní pláně, na zbylých navazujících úsecích silnice byla obnovena obrusná vrstva.

Zhotovitelem stavby byla firma KARETA, s. r. o., Bruntál. Konečná cena za tuto zakázku činí 21,398 milionu korun (vč. DPH). Stavba byla spolufinancována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury.

Stavební práce byly zahájeny v srpnu letošního roku a skončily začátkem listopadu. Stavba probíhala za úplné uzavírky komunikace. V současné době je stavba pro silniční provoz otevřená v režimu „průjezd stavbou" a s omezením rychlosti na 30 km/hod. Ke kolaudaci stavby dojde po dokončení geodetických prací a zapsání v katastru nemovitostí.

Zabezpečení sesuvu silnice u Ludkovic / foto: S. BrázdilZabezpečení sesuvu silnice u Ludkovic / foto: S. Brázdil

Vydáno ve spolupráci s KÚ ZK

Úvodní tisková zpráva k této stavbě

31. 07. 2020 - Z Ludkovic do Řetechova přes Luhačovice. Opravuje se sesuv

 


Počet přístupů: 732, Tisk stránkyUzavírky, objížďky

Letní pohotovost, kontakty

INTERREG V-A

IROP (2014-2020)

ROP (2007-2013)

Stavby SROP

Evropský fond solidarity

Logo SFDI 


 


ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje | 2018 | Vypnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz | RSS