ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje

Komunikaci mezi Vidčem a Rožnovem zpevnila pilotová stěna

02.12.2020 08:53

Vidče - Více než sto metrů dlouhá nová pilotová stěna zajišťuje proti sesuvu silniční trasu mezi obcí Vidče a městem Rožnov pod Radhoštěm. Byla zde rekonstruována silnice v celkové délce 472 metrů.

Silnici u Vidče zpevnila pilotová stěna / foto: P. Zedková

Na konci listopadu 2020 byly úspěšně dokončeny stavební práce na rekonstrukci silnice III/4868 v úseku mezi Vidčem a Rožnovem pod Radhoštěm v délce 472 metrů. Z toho v délce 126 metrů byla stabilita silničního tělesa zajištěna pilotovou stěnou se ztužujícím železobetonovým trámcem. Součástí stavby bylo rovněž odvodnění násypu podélným drénem.

Krajská silnice III. třídy byla v uvedeném úseku v havarijním stavu. Opakovaně se zde objevovaly výrazné deformace konstrukce vozovky, síťové a příčné trhliny i porušené okraje vozovky.

Zhotovitelem stavby pro Ředitelství silnic Zlínského kraje je firma COLAS CZ, a.s., Praha. Konečná cena za tuto zakázku činí 17,357 milionu korun (vč. DPH). Stavba byla spolufinancována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury.

Stavební práce zde byly zahájeny v srpnu 2020 a podle smlouvy o dílo mohly pokračovat až do roku 2021. Stavbu se však podařilo dokončit v předstihu ještě před nástupem zimy.

Silnici u Vidče zpevnila pilotová stěna / foto: P. ZedkováSilnici u Vidče zpevnila pilotová stěna / foto: P. ZedkováSilnici u Vidče zpevnila pilotová stěna / foto: P. Zedková

Vydáno ve spolupráci s KÚ ZK

Úvodní tisková zpráva k této stavbě

05. 08. 2020 - Mezi Vidčem a Rožnovem zpevní silnici pilotová stěna

 


Počet přístupů: 729, Tisk stránkyUzavírky, objížďky

Letní pohotovost, kontakty

INTERREG V-A

IROP (2014-2020)

ROP (2007-2013)

Stavby SROP

Evropský fond solidarity

Logo SFDI 


 


ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje | 2018 | Vypnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz | RSS