ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje

Další etapy rekonstrukce průtahu v Roštíně

05.04.2011 12:15

Aktualizováno 3. 8. 2011 - doplněny fotografie dokončené stavby 

Roštín - V Roštíně na Kroměřížsku budou 18. dubna 2011 zahájeny práce na dalších dvou etapách rekonstrukce silničního průtahu obcí. Rekonstrukce silnice II/432 zde byla zahájena v červnu 2010 a v loňském roce byly dokončeny tři z pěti etap stavby. Celá stavba je dlouhá 1 345 metrů a bude stát 38,4 milionu korun.

Rekonstruovaná část průtahu v Roštíně / foto: V. CekotaPůvodní stavební stav povrchu silnice v Roštíně byl hodnocen jako havarijní, únosnost vozovky zde byla nedostatečná. Tato investice Ředitelství silnic Zlínského kraje zajistí obci kvalitní komunikaci. „Bude to významný příspěvek ke zvýšení kvality celého silničního tahu II/432, který vede od Holešova přes Kroměříž až do Kyjova,“ uvedl provozně-technický náměstek ŘSZK Ing. Radek Berecka.

Během roku 2010 probíhaly a byly dokončeny práce na úsecích 3 – 5 (od středu obce k jejímu okraji směrem na Cetechovice) v celkové délce 628 metrů. Nyní budou práce pokračovat na úsecích 1 – 2 mezi středem obce a jejím okrajem ve směru od Zdounek. Celková délka pro letošní rok je 717 metrů.

Tuto část průtahu Roštínem čeká rekonstrukce v r. 2011 / foto: V. CekotaBěhem stavby v termínu od 18. dubna do 15. června 2011 bude v rekonstruovaném úseku platit úplná uzavírka. Objízdná trasa je stanovena přes Zdounky, Litenčice na silnici I/50 u Střílek a přes Cetechovice. Linkovým autobusům, vozidlům IZS a vozidlům se zvláštním povolením bude povolen průjezd přes obec Roštín stavbou a po místních komunikacích.

Zhotovitelem stavby jsou firmy VHS Javorník-CZ z Veselí n. Moravou a PSVS, závod Tlumačov. Smluvní cena činí 38 399 tisíc korun. Na financování této stavby byla získána dotace v rámci Regionálního operačního programu z prostředků EU.

Zákres objízdné trasy


 

Stavba byla řádně dokončena a předána ŘSZK. Zveřejňujeme několik fotografií dokončené stavby.

Opravená silnice II/432 v Roštíně / foto: ŘSZK

Opravená silnice II/432 v Roštíně / foto: ŘSZK   Opravená silnice II/432 v Roštíně / foto: ŘSZK   Opravená silnice II/432 v Roštíně / foto: ŘSZK 

 


Předchozí tisková zpráva na toto téma

24. 06. 2010 - Nový průjezd obcí budou mít v Roštíně 

 

Logo

 


Počet přístupů: 800, Tisk stránkyUzavírky, objížďky

Letní pohotovost, kontakty

INTERREG V-A

IROP (2014-2020)

ROP (2007-2013)

Stavby SROP

Evropský fond solidarity

Logo SFDI 


 


ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje | 2018 | Vypnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz | RSS