ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje

Tučapy jsou průjezdné, silnice je po rekonstrukci

08.12.2020 08:42

Tučapy - Na konci listopadu skončila více než osmiměsíční úplná uzavírka silničního průtahu v Tučapech na Uherskohradišťsku. Silnice v délce 913 metrů je po celkové rekonstrukci.

Průtah v Tučapech po rekonstrukci / foto: V. Cekota

Předmětem stavby, která byla zahájena v polovině března 2020, byla rekonstrukce silnice III/4275 v průjezdním úseku obce Tučapy v celkové délce 913 metrů. Rekonstrukce spočívala v odstranění původních konstrukčních vrstev, v částečné sanaci neúnosné pláně a v položení nových konstrukčních vrstev vozovky. Povrch vozovky tvoří živice v šířce 6 metrů (s rozšířením ve směrových obloucích), vozovka je lemována betonovými obrubami s přídlažbou z žulových kostek. Odvodnění vozovky je zajištěno pomocí podélného a příčného sklonu a sestavou nových dešťových vpustí. Bylo osazeno nové trvalé dopravní značení.

Průtah v Tučapech po rekonstrukci / foto: V. CekotaPrůtah v Tučapech po rekonstrukci / foto: V. CekotaPrůtah v Tučapech po rekonstrukci / foto: V. Cekota

Zhotovitelem stavby bylo sdružení firem PORR, a.s., Praha, a Vodohospodářské stavby Javorník-CZ, s. r. o., Veselí nad Moravou. Konečná cena za tuto zakázku činí 23,671 milionu korun (vč. DPH). Stavba byla spolufinancována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury.

Vydáno ve spolupráci s KÚ ZK

Úvodní tisková zpráva k této stavbě

11. 03. 2020 - Nový průtah obcí získají v Tučapech

 


Počet přístupů: 725, Tisk stránkyUzavírky, objížďky

Letní pohotovost, kontakty

INTERREG V-A

IROP (2014-2020)

ROP (2007-2013)

Stavby SROP

Evropský fond solidarity

Logo SFDI 


 


ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje | 2018 | Vypnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz | RSS