ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje

Ze Cvrčovic do Milovic už projedete po novém mostě

22.12.2020 10:37

Cvrčovice - Nový most zprůjezdnili silničáři na začátku prosince na silnici mezi Cvrčovicemi a Milovicemi na Kroměřížsku. Byl jím nahrazen původní mostní objekt, který byl ve špatném stavu. Stavba, která byla spolufinancována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury, přišla na 11 milionů korun.

Nový most u Cvrčovic / foto: J. Otrhálek

Předmětem díla byla přestavba původního silničního mostu z roku 1924, ev. č. 43227-1, jehož technický stav byl hodnocen jako špatný. Most se nachází na silnici mezi Cvrčovicemi a Milovicemi. Byl odstraněn a nahrazen novým mostním objektem. Nový most je jednopolový šikmý o délce přemostění 6,1 metru a kolmé světlosti 6 metrů. Nosnou konstrukci tvoří monolitický železobetonový rám založený na mikropilotách. Most se nachází ve směrovém oblouku, jeho nové parametry odpovídají normovým hodnotám. Odvodnění vozovky je zajištěno podélným a příčným sklonem mimo most a přes skluzy do vodního toku. Dno toku bylo vydlážděno kamennou dlažbou do betonu, ukončenou betonovými prahy. Součástí stavby byla také úprava navazujících částí silnice v celkové délce 79 metrů.

Nový most u Cvrčovic / foto: J. OtrhálekNový most u Cvrčovic / foto: J. OtrhálekNový most u Cvrčovic / foto: J. Otrhálek

Zhotovitelem stavby byla firma FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby, a. s., se sídlem v Brně. Konečná cena za tuto zakázku činí 11,006 milionu korun (vč. DPH). Stavba byla spolufinancována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury. Stavební práce zde byly zahájeny ve druhé polovině června 2020 a probíhaly za úplné uzavírky silnice.

Co už se udělalo

Na silnici III/43227 probíhala investiční stavební akce ŘSZK už v roce 2018. Tehdy silničáři rekonstruovali za 11 milionů korun čtyřsetmetrový průjezdní úsek silnice v Soběsukách-Milovicích.

Vydáno ve spolupráci s KÚ ZK

Úvodní tisková zpráva k této stavbě

10. 06. 2020 - Je připravena stavba mostu na silnici mezi Cvrčovicemi a Milovicemi

 


Počet přístupů: 736, Tisk stránkyUzavírky, objížďky

Letní pohotovost, kontakty

INTERREG V-A

IROP (2014-2020)

ROP (2007-2013)

Stavby SROP

Evropský fond solidarity

Logo SFDI 


 


ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje | 2018 | Vypnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz | RSS