ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje

Nový most postavili silničáři mezi Napajedly a Topolnou

28.12.2020 09:21

Topolná - Na krajské silnici, která vede z Napajedel do Topolné, dokončili silničáři začátkem prosince výstavbu nového mostu přes potok Buravu za 28,3 milionu korun. Původní most na tomto místě byl ve špatném technickém stavu a musel být odstraněn.

Nový most mezi Topolnou a Napajedly / foto: S. Brázdil

Předmětem díla byla úprava silnice a stavba nového silničního mostu ev. č. 49724-2 přes vodní tok Burava. Most se nachází na silnici III/49724 mezi městem Napajedla a obcí Topolná. Stavební práce zde začaly již na jaře 2020.
Původní nevyhovující most byl odstraněn a nahrazen novým mostem o délce přemostění 6,55 metru a volné šířce 7,50 metru. Stavbou došlo zároveň k úpravě nepřehledného prostorového uspořádání navazujících úseků silnice před a za mostem v celkové délce 317 metrů. Z důvodu směrového narovnání pozemní komunikace mohl být nový most postaven vlevo od původního objektu. Nosnou konstrukci nového mostu tvoří monolitický železobetonový rám, založený na železobetonových pilotách. Římsy jsou monolitické a je na nich osazeno ocelové zábradelní svodidlo se svislou výplní.

Silnice se v celé délce úpravy nachází v násypu. Odvodnění vozovky je zajištěno příčným a podélným sklonem do příkopů. Byl zde vybudován rovněž propustek o průměru 600 milimetrů.

Současně se stavbou mostu byla provedena úprava koryta vodního toku. Koryto bylo opevněno v délce 33 metrů kamennou dlažbou do betonu, opřenou o patky z lomového kamene. Dlažby jsou zajištěny příčnými prahy.

Zhotovitelem stavby bylo sdružení firem PORR, a.s., Praha, a FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby, a. s., Brno. Konečná cena za tuto zakázku činí 28,315 milionu korun (vč. DPH). Stavební akce byla spolufinancována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury.

Nový most mezi Topolnou a Napajedly / foto: S. BrázdilNový most mezi Topolnou a Napajedly / foto: S. BrázdilNový most mezi Topolnou a Napajedly / foto: S. Brázdil

Vydáno ve spolupráci s KÚ ZK

Úvodní tisková zpráva k této stavbě

13. 02. 2020 - Chystá se nová silniční stavba: most mezi Napajedly a Topolnou

 


Počet přístupů: 725, Tisk stránkyUzavírky, objížďky

Letní pohotovost, kontakty

INTERREG V-A

IROP (2014-2020)

ROP (2007-2013)

Stavby SROP

Evropský fond solidarity

Logo SFDI 


 


ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje | 2018 | Vypnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz | RSS