ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje

Zkratka ze Vsetína do Rožnova přes Valašskou Bystřici projde rekonstrukcí

26.04.2021 10:18

Logo IROP + MMR

Velká Lhota, Valašská Bystřice - Oblíbená silniční časová zkratka při jízdě ze Vsetína do Rožnova pod Radhoštěm přes Valašskou Bystřici získá v téměř tříkilometrovém úseku vyšší technické parametry. Začátkem května bude mezi Velkou Lhotou a Valašskou Bystřicí zahájena její rozsáhlá rekonstrukce za více než 180 milionů korun.

Popis prací

Původní stav silnice mezi Velkou Lhotou a Valašskou Bystřicí / foto: dokumentace ŘSZK

Předmětem díla je stavební úprava silnice III/05726 v celkové délce 2 770 metrů. Rekonstruovaný úsek silnice se nachází částečně v extravilánu mezi vodní nádrží Bystřička a obcí Velká Lhota, dále v intravilánu obce Velká Lhota a následně v extravilánu mezi obcemi Velká Lhota a Valašská Bystřice.

Rekonstrukce silnice spočívá v obnově asfaltových vrstev s provedením lokálních oprav deformací, případně bude zhotovena kompletní konstrukce vozovky ve stávající trase s rozšířením na požadovanou šířku 6,5 metru. Bude zajištěno odvodnění včetně rekonstrukce stávajících propustků.

Součástí stavby je také kompletní přestavba mostů ev. č. 05726-12 a 05726-14, vybudování zárubní zdi, kotvené zemními kotvami, v délce 68 metrů a gabionové zdi v délce 69 metrů, realizace 5 zastávkových pruhů osobní linkové dopravy, stavební úpravy sjezdů a účelových komunikací, přeložka vzdušného vedení nízkého napětí a sdělovacího vedení CETIN, vegetační úpravy a demolice staré roubenky, která je dopravní závadou a brání rozhledu v levotočivém oblouku.

Stavba je rozdělena do několika etap. Bude probíhat v návaznosti na financování souběžných staveb dotčenými obcemi Velká Lhota (výstavba nástupišť autobusových zastávek a chodníků) a Valašská Bystřice (výstavba nástupišť autobusových zastávek, chodníků, opěrné zídky z palisády a přeložka veřejného osvětlení).

Zhotovitel, cena, termín

Zhotovitelem stavby je sdružení, které vytvořily firmy Swietelsky stavební s. r. o. a Colas CZ, a. s. Smluvní cena za tuto zakázku činí 181,101 milionu korun (vč. DPH). Stavba bude spolufinancována z Integrovaného regionálního operačního programu, kde lze získat 85 procent z uznatelných nákladů projektu. Stavební práce budou zahájeny 3. května 2021 a rekonstrukce celého souvislého úseku bude dokončena v roce 2023. Předpokládá se, že převážná část prací bude hotova již do konce roku 2022.

Uzavírky a dopravní omezení

Zákres rekonstruovaného úseku do mapy

Stavba bude realizována za částečné uzavírky pro vozidla do hmotnosti 3,5 tuny včetně autobusů a vozidel IZS. Provoz bude řízen kyvadlově pomocí světelné signalizace. Objízdná trasa pro nákladní automobily bude vedena do konce června přes Rožnov pod Radhoštěm, Valašské Meziříčí a Bystřičku, od července 2021 přes Rožnov pod Radhoštěm, Hutisko-Solanec, Velké Karlovice, Ústí, Vsetín a Bystřičku.

Důvody rekonstrukce

Stávající vozovka silnice III/05726 vykazuje značné opotřebení. Zejména jde o porušení krytu síťovými trhlinami, doprovázenými deformacemi u okrajů vozovky, mozaikovými trhlinami a hloubkovou korozí. Současné šířkové parametry jsou nedostatečné, neumožňují průjezd dvou nákladních protijedoucích vozidel, silnice má nevyhovující odvodnění vlivem zvýšených nezpevněných krajnic a nepročištěných příkopů. Původní mosty přes vodní tok Bystřička jsou ve špatném stavu, šířkově neumožňují obousměrný provoz vozidel.

Přínosy

Silnice III/05726 představuje dopravní propojení obcí Bystřička, Velká Lhota a Valašská Bystřice se silnicí I/57. Zároveň silnice tvoří náhradní trasu silnic I/57 a I/35 v případě omezení provozu či dopravních komplikací na trase Vsetín - Valašské Meziříčí - Rožnov pod Radhoštěm. Přestože jde o silnici III. třídy, je poměrně hojně využívaná. Podle posledního sčítání dopravy z roku 2016 tudy projíždělo v pracovních dnech téměř 2 000 vozidel za 24 hodin.

„Jde o poměrně velkou investiční akci a jsme rádi, že se nám pro ni ještě podařilo získat dotaci z evropských fondů v rámci Integrovaného regionálního operačního programu. V příštím plánovacím období IROP se již s dotacemi na rekonstrukce silnic III. třídy nepočítá. Zatížení této silniční trasy si určitě zaslouží, aby získala kvalitnější technické parametry," řekl ředitel ŘSZK Bronislav Malý.

 


Počet přístupů: 1335, Tisk stránkyUzavírky, objížďky

Letní pohotovost, kontakty

INTERREG V-A

IROP (2014-2020)

ROP (2007-2013)

Stavby SROP

Evropský fond solidarity

Logo SFDI 


 


ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje | 2018 | Vypnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz | RSS