ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje

Firma zahájí stavební úpravu krajské silnice ve Velkém Ořechově

14.05.2021 11:33

Velký Ořechov - Další velkou investiční akcí Ředitelství silnic Zlínského kraje, která začne v tomto roce a bude pokračovat ještě i v roce následujícím, bude rekonstrukce kilometrového úseku silnice III/49718 ve Velkém Ořechově. Stavba bude dokončena v roce 2023 a náklady dosáhnou částky téměř 58 milionů korun.

Popis prací

Původní silnice ve Velkém Ořechově / foto: dokumentace ŘSZK

Předmětem díla je stavební úprava silnice III/49718 v celkové délce 1 103 metrů. Stavební úprava silnice spočívá ve výměně konstrukčních vrstev vozovky, sjednocení šířky komunikace na 6,50 metru mezi obrubami (včetně rozšíření ve směrových obloucích) a usměrnění křižovatek se silnicemi III/49721 a III/49720. Součástí stavby je vybudování zárubní zdi o délce 168 metrů a obnovení odvodnění silnice do dešťových vpustí nebo přilehlých příkopů.

Tato stavba je součástí společné stavební akce dvou investorů (Ředitelství silnic Zlínského kraje a obec Velký Ořechov), jejichž příslušnost k investorství je vymezena společnou projektovou dokumentací.

Stavba bude rozdělena na dva ucelené úseky. Přednostně budou během roku 2021 probíhat nejprve stavební práce v části specifikované jako „úsek 2" (423 metrů silnice od středu obce směrem na Doubravy). V „úseku 1" (680 metrů od centra obce směrem na Uherský Brod) budou práce realizovány v letech 2022 a 2023.

Souběžně se stavbou ŘSZK budou v obci probíhat stavby „Velký Ořechov - dopravní terminál", jejímž investorem je obec Velký Ořechov, a přeložka vedení nízkého napětí, kterou bude zajišťovat společnost EG.D.

Zhotovitel, cena, termín

Zhotovitelem stavby je firma EUROVIA CS, a. s., Praha, závod Zlín. Smluvní cena za tuto zakázku činí 57,787 milionu korun (vč. DPH). Stavba bude financována z rozpočtu Zlínského kraje prostřednictvím ŘSZK. Stavební práce budou zahájeny 24. června 2021 a rekonstrukce celého souvislého úseku bude dokončena v roce 2023.

Uzavírky a dopravní omezení

Zákres do mapy

Během prací v úseku 2 v roce 2021 bude vytvořeno provizorní rozšíření stávající vozovky betonovými panely a doprava bude probíhat po polovinách vozovky s řízením semaforovými sestavami. Pro vozidla o hmotnosti větší než 7,5 tuny (mimo autobusy a vozidla IZS) bude platit objízdná trasa přes Pašovice, Částkov, Březolupy, Bohuslavice u Zlína, Doubravy.

Úsek 1 bude v letech 2022 a 2023 realizován za úplné uzavírky silnice III/49718 při zajištění nezbytné dostupnosti dotčených vlastníků sousedních nemovitostí. Objízdná trasa bude vedena pro vozidla do 3,5 t přes Částkov, Kelníky a pro vozidla nad 3,5 t přes Uherský Brod, Uherské Hradiště, Bohuslavice u Zlína, Doubravy.

 

 


Počet přístupů: 683, Tisk stránkyUzavírky, objížďky

Letní pohotovost, kontakty

INTERREG V-A

IROP (2014-2020)

ROP (2007-2013)

Stavby SROP

Evropský fond solidarity

Logo SFDI 


 


ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje | 2018 | Vypnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz | RSS