ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje

Ve Vsetíně skončila silniční stavba 145 dnů před termínem

17.06.2021 09:23

Vsetín - Významné časové zkrácení silniční stavby se podařilo zhotovitelské firmě ve Vsetíně. O 145 dnů dříve, než bylo původně stanoveno, mohou motoristé jezdit po obnovené silnici III/05736 na novém násypu v místní části Bobrky.

Rekonstruovaný úsek silnice III/05736 ve Vsetíně / foto: P. Zedková

Časově náročná a nákladná rekonstrukce silničního tělesa v délce 375 metrů byla realizována v minulém a v tomto roce na silnici III/05736 ve Vsetíně-Bobrkách. Byl zde kompletně odtěžen nestabilní násyp a nahrazen novým sendvičovým násypem včetně geomříží. Práce probíhaly za úplné uzavírky provozu se stanovenou objízdnou trasou.

Na novém násypu byly položeny nové konstrukční vrstvy vozovky a byla provedena povrchová úprava přímo pojížděné izolace na mostě ev. č. 05736-1, který byl součástí rekonstruovaného úseku silnice. Povrch vozovky je tvořen asfaltovým betonem. Součástí stavby bylo rozšíření silnice o levý odbočovací pruh včetně zajištění stability silničního tělesa, a to z důvodu situování nového připojení pro plánovanou účelovou komunikaci.

Rekonstruovaný úsek silnice III/05736 ve Vsetíně / foto: P. Zedková

Součástí zakázky byla také stavební úprava připojení účelové komunikace, vegetační úpravy, instalace svislého a vodorovného dopravního značení a obnova nebo doplnění bezpečnostního zařízení.

Zhotovitelem stavby byla firma SWIETELSKY stavební s. r. o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA, se sídlem v Brně. Konečná cena za tuto zakázku činí 40,466 milionu korun (vč. DPH).

Stavební práce byly zahájeny 7. července 2020 a přerušeny přes zimní období. Jde o první investiční akci ŘSZK dokončenou v roce 2021.

 

Úvodní tisková zpráva k této stavbě

03. 07. 2020 - Déle než rok bude zcela neprůjezdná silnice ve Vsetíně-Bobrkách

 


Počet přístupů: 771, Tisk stránkyUzavírky, objížďky

Letní pohotovost, kontakty

INTERREG V-A

IROP (2014-2020)

ROP (2007-2013)

Stavby SROP

Evropský fond solidarity

Logo SFDI 


 


ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje | 2018 | Vypnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz | RSS