ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje

Za peníze SFDI se postaví most v Novém Hrozenkově

16.08.2021 14:28

Nový Hrozenkov - S využitím dotace od Státního fondu dopravní infrastruktury nechá Ředitelství silnic Zlínského kraje postavit nový most na silnici III/4879 přes potok Vranča ve stejnojmenném údolí v katastru městyse Nový Hrozenkov. Stavba za 19 milionů korun začne letos a dokončena bude v roce 2022.

Popis prací

Původní most v údolí Vranča / foto: dokumentace ŘSZK

Předmětem díla je stavba mostu ev. č. 4879-3 v Novém Hrozenkově přes potok Vranča na silnici III/4879 vedle mostu stávajícího, který je ve velmi špatném stavu (hodnocen stupněm 6 na sedmibodové stupnici). Most se nachází na silnici, která prochází údolím Vranča a vede až na hřeben Javorníků do lokality Kohútka na hranici se Slovenskem. Most leží ve vzdálenosti 2,5 kilometru od napojení na silnici II/487 v centru Nového Hrozenkova.

Stavba řeší částečnou demolici stávajícího mostu se zachováním opěr, které budou navazovat na nový most. Nosná konstrukce nového mostu bude železobetonová monolitická rámová, založená plošně. Silnice III/4879 v novém směrovém vedení je navržena v šířce zpevněné vozovky 6,5 metru, celková délka úpravy je 236 metrů. Bude vybudována kompletní nová konstrukce vozovky včetně sanace pláně. Součástí stavby jsou úpravy sjezdů, terénní úpravy, odvodnění.

Zhotovitel, cena, termín

Zhotovitelem stavby je firma FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby, a. s., Brno. Smluvní cena činí 19,102 milionu korun (včetně DPH). Stavba bude spolufinancována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury. Předpokládá se, že stavební práce budou zahájeny 16. srpna 2021 a po zimním přerušení budou pokračovat ještě v roce 2022.

Uzavírky a dopravní omezení

Realizace stavby silnice III/4879 bude probíhat za částečné uzavírky a bude rozdělena do tří etap. Provoz bude řízen kyvadlově pomocí světelné signalizace.

 

 


Počet přístupů: 852, Tisk stránkyUzavírky, objížďky

Letní pohotovost, kontakty

INTERREG V-A

IROP (2014-2020)

ROP (2007-2013)

Stavby SROP

Evropský fond solidarity

Logo SFDI 


 


ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje | 2018 | Vypnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz | RSS