ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje

Ve Slavičíně vznikne nová okružní křižovatka

17.08.2021 11:55

Slavičín - Nový rondel vybuduje Ředitelství silnic Zlínského kraje místo současné styčné křižovatky silnic II/493 a II/495 ve Slavičíně-Hrádku. Náklady dosáhnou částky 7,2 milionu korun. Výstavba bude probíhat za částečné uzavírky, kdy bude provoz vozidel řízen světelnou signalizací.

Popis prací

Původní průsečná křižovatka ve Slavičíně-Hrádku / foto: Google

Předmětem díla je přestavba stávající styčné křižovatky silnic II/493 a II/495 na okružní křižovatku se třemi hlavními větvemi, napojením místní komunikace a sjezdu k rodinným domům. Vnější průměr okružní křižovatky bude 32 metrů, průměr středového ostrova 16 metrů. Na středový ostrov bude navazovat prstenec šířky 2 metry. Odtok dešťových vod ze silnice bude zajištěn prostřednictvím příčného a podélného sklonu vozovky do dešťových vpustí. Vozovka bude ohraničena zvýšenými obrubami, s navazujícími zelenými pásy nebo chodníky. V části stavby bude využito stávajících konstrukčních vrstev vozovky, v části bude provedena nová konstrukce vozovky. Okružní křižovatka bude vybavena svislým i vodorovným dopravním značením. Na jednotlivých větvích budou vybudovány ochranné dělicí ostrůvky.

Zhotovitel, cena, termín

Zhotovitelem stavby je firma KKS, spol. s r. o., Zlín. Smluvní cena za tuto zakázku činí 7,224 milionu korun (vč. DPH). Předpokládá se, že stavební práce budou zahájeny 23. srpna a dokončeny do 15. prosince 2021.

Uzavírky a dopravní omezení

Stavební práce budou probíhat za částečné uzavírky po polovinách s řízením dopravy pomocí mobilní semaforové soupravy s třífázovým provozem.

 

 


Počet přístupů: 806, Tisk stránkyUzavírky, objížďky

Letní pohotovost, kontakty

INTERREG V-A

IROP (2014-2020)

ROP (2007-2013)

Stavby SROP

Evropský fond solidarity

Logo SFDI 


 


ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje | 2018 | Vypnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz | RSS