ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje

Opravíme 400 metrů silnice v úseku Želechovice-Paseky

23.08.2021 08:41

Želechovice nad Dřevnicí - Ředitelství silnic Zlínského kraje uzavřelo v těchto dnech smlouvu o dílo se zhotovitelskou firmou na rekonstrukci 399 metrů silnice III/49020 v Želechovicích nad Dřevnicí, v lokalitě Paseky. Práce budou realizovány za částečné uzavírky silnice ještě v tomto roce.

Popis prací

Silnice před rekonstrukcí / foto: Google

Předmětem díla je rekonstrukce silnice III/49020 v průjezdním úseku obce Želechovice nad Dřevnicí v celkové délce 399 metrů. Jde o silnici, která směřuje z Želechovic na Provodov. Silnice bude upravena na jednotnou šířku zpevněné části vozovky 6,0 metru. Na pravé straně bude vozovka lemována nezpevněnou krajnicí z recyklovaného materiálu s umístěním zabezpečovacího zařízení podél potoka, po levé straně vozovky bude vybudována zvýšená betonová obruba. V celé šířce vozovky budou sanovány případné poruchy a obnoveny asfaltové vrstvy. Budou prodlouženy dva propustky a upravena jejich čela na vtoku. Odvodnění bude zajištěno nově umístěnými dešťovými vpusťmi s přípojkami do nové kanalizace, případně přes šachtu do silničního propustku. Součástí stavby je také obnova a doplnění vodorovného a svislého dopravního značení.

Souběžně se stavbou ŘSZK bude obec Želechovice nad Dřevnicí realizovat stavební práce na výstavbě chodníku, dešťové kanalizace, veřejného osvětlení a zastávek autobusů.

Zhotovitel, cena, termín

Zhotovitelem stavby je firma SWIETELSKY stavební s. r. o., odštěpný závod Brno. Smluvní cena za tuto zakázku činí 4,268 milionu korun (vč. DPH). Stavební práce budou zahájeny 1. září s termínem dokončení do 30. listopadu 2021.

Uzavírky a dopravní omezení

Stavební práce budou probíhat za částečné uzavírky po polovinách šířky vozovky s řízením dopravy pomocí semaforové soupravy. Předpokládá se trvání uzavírky po dobu tří měsíců.

 

 


Počet přístupů: 807, Tisk stránkyUzavírky, objížďky

Letní pohotovost, kontakty

INTERREG V-A

IROP (2014-2020)

ROP (2007-2013)

Stavby SROP

Evropský fond solidarity

Logo SFDI 


 


ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje | 2018 | Vypnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz | RSS