ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje

Skončila rekonstrukce silničního průtahu v Loukově

26.08.2021 08:55

Loukov - Motoristé si mohou užívat nového dvoukilometrového průjezdního úseku silnice II/150 v Loukově na Kroměřížsku. Stavba za 72 milionů korun, která trvala dva roky, byla koncem července dokončena.

Obnovený průtah v Loukově / foto: R. Berecka

Předmětem této dvouleté investiční akce Zlínského kraje byla stavební úprava silnice II/150 v celkové délce 1 985 metrů, z toho 339 metrů v extravilánovém úseku před obcí Loukov (v místě areálu zemědělského družstva) a 1 648 metrů v intravilánovém úseku této obce.

Součástí díla byla rovněž přestavba propustku přes Blazický potok na nový rámový most včetně nezbytné úpravy koryta vodního toku, stavební úprava mostu ev. č. 150-089 přes potok Libosvárka, výstavba zpomalovacího ostrůvku včetně jeho osvětlení na vjezdu do obce ve směru od Bystřice pod Hostýnem, zrušení dvou zastávkových pruhů osobní linkové dopravy u areálu zemědělského družstva, výstavba pěti nových zastávkových pruhů osobní linkové dopravy a přeložky telefonních kabelů a plynovodu.

Obnovený průtah v Loukově / foto: R. BereckaObnovený průtah v Loukově / foto: R. BereckaMost na obnoveném průtahu v Loukově / foto: R. Berecka

Součástí stavby bylo rovněž odvodnění silnice II/150 a přilehlých ploch pomocí uličních vpustí napojených do původní i nové kanalizace, svislé a vodorovné dopravní značení, odvodnění silničních pozemků a odvedení extravilánových vod pomocí silničních příkopů, bezpečnostní zařízení a vegetační úpravy. Na silnici II/150 došlo k výměně konstrukce vozovky včetně sanace zemní pláně. Šířka silnice v intravilánu obce byla sjednocena na 7 metrů mezi obrubníky. Zpevněné části vozovky v extravilánovém úseku byly rozšířeny na 8,5 metru.

Zhotovitelem stavby byla firma Skanska, a. s., Praha. Konečná cena za tuto zakázku činí 71,860 milionu korun (vč. DPH). Stavební práce byly zahájeny v červenci 2019.

V Loukově probíhá v současné době ještě druhá krajská silniční stavba. Od letošního května prochází rekonstrukcí kilometrový úsek silnice z Loukova směrem na Libosváry.

 

Úvodní tisková zpráva k této stavbě

07. 06. 2019 - Silničáři obnoví dva kilometry komunikace v Loukově včetně dvou mostů

 

 


Počet přístupů: 796, Tisk stránkyUzavírky, objížďky

Letní pohotovost, kontakty

INTERREG V-A

IROP (2014-2020)

ROP (2007-2013)

Stavby SROP

Evropský fond solidarity

Logo SFDI 


 


ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje | 2018 | Vypnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz | RSS