ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje

U Valašských Příkazů se narovná silnice a postaví nový nadjezd nad tratí

01.09.2021 09:00

Valašské Příkazy, Študlov - Nový nadjezd přes železniční trať postaví silničáři ve Valašských Příkazech. Součástí stavby bude rovněž přeložka 360 metrů dlouhého úseku silnice, která vede do Študlova. Stavba bude trvat až do roku 2023 a bude stát 130 milionů korun.

Popis prací

Původní most nad železnicí u Valašských Příkazů / foto: dokumentace ŘSZK

Předmětem díla je přeložka silnice III/05746 a stavba nového nadjezdu nad železniční tratí v nové poloze (napřímení trasy), odstranění části stávající silnice včetně násypového tělesa a stávajícího mostu ev. č. 05746-2 mezi obcemi Valašské Příkazy a Študlov.

Výškové řešení přeložky komunikace je přizpůsobeno požadavkům Správy železnic, s. o., které spočívají v zajištění průjezdního profilu výšky 4,85 metru pomocí třípolového mostu a novým připojením dotčených účelových komunikací na silnici III. třídy a místní komunikace k vlakové zastávce. Silnice je navržena v kategorii 6,5/60.

Nový most ev. č. 05746-2 bude dlouhý 74,81 metru. Bude mít tři pole z prefabrikovaných předpjatých nosníků profilu „I", spřažených spojitou železobetonovou deskou. Volná šířka vozovky na mostě bude 6,5 metru. Spodní stavba bude z masivních monolitických opěr se zavěšenými křídly, podpěry budou tvořeny pilíři na společném betonovém základě. Založení je hlubinné na vrtaných pilotách o průměru 900 milimetrů.

Součástí stavby budou také přeložky inženýrských sítí, vedení nízkého napětí, veřejného osvětlení, sdělovacího vedení, vegetační úpravy, rekultivace, nové svislé dopravní značení a zabezpečovací zařízení. Bude rovněž vybudováno nové připojení k železniční zastávce o délce 90 metrů a šířce 5 metrů s asfaltovou vozovkou, propojení stávajících účelových komunikací vedených pod mostním objektem, nové připojení účelových komunikací (polní cesty) a nové připojení fotovoltaické elektrárny.

Zhotovitel, cena, termín

Zhotovitelem stavby bude firma STRABAG, a. s., Praha. Smluvní cena za tuto zakázku činí 130,254 milionu korun (vč. DPH). Stavba bude spolufinancována Státním fondem dopravní infrastruktury. Předpokládá se, že stavební práce budou zahájeny mimo současnou vozovku 1. září 2021 a neomezí silniční provoz, protože budou probíhat mimo stávající silniční těleso. Stavba bude pokračovat se zimním přerušením ještě v letech 2022 a 2023.

Uzavírky a dopravní omezení

Po dobu výstavby bude provoz v maximální míře veden ve stávající trase silnice III/05746. Během realizace části přeložky silnice III/05746 bude provoz po dobu nezbytně nutnou veden po objízdné trase po silnici I/57 přes Horní Lideč, dále po silnici I/49 do obce Střelná a poté po účelové komunikaci do obce Študlov.

 

 


Počet přístupů: 683, Tisk stránkyUzavírky, objížďky

Letní pohotovost, kontakty

INTERREG V-A

IROP (2014-2020)

ROP (2007-2013)

Stavby SROP

Evropský fond solidarity

Logo SFDI 


 


ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje | 2018 | Vypnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz | RSS