ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje

Při společné akci s městem vybuduje ŘSZK ve Zlíně okružní křižovatku Kocanda

03.09.2021 10:39

Logo IROP + MMR

Zlín - Novou okružní křižovatku vybuduje Ředitelství silnic Zlínského kraje na silnici III/49018 ve Zlíně v lokalitě Kocanda. Jde o společnou stavbu s městem Zlín, které zde mimo jiné postaví také točnu MHD, objekt zázemí řidičů MHD, účelovou komunikaci, chodníky a cyklostezky. Stavba bude čerpat dotaci z evropských fondů v rámci Integrovaného plánu rozvoje území.

Současná podoba křižovatky na Kocandě / foto: V. Cekota

Popis prací

Předmětem díla je stavební úprava silnice III/49018 spočívající v odstranění stávajícího nevyhovujícího směrového oblouku včetně výstavby nové okružní křižovatky (OK). V souvislosti s výstavbou OK bude směrově upravena trasa stávající silnice III/49018 v úseku od místa navazujícího na úpravu silnice realizované v roce 2018 (Zlín-Vršava - Jižní Svahy) po novou OK. V tomto úseku bude vybudována kompletní konstrukce vozovky. Stavební úprava silnice za OK (směrem do Zlína) bude provedena po konec pravostranného zastávkového pruhu MHD. V místě pravostranného zastávkového pruhu MHD bude vybudován nový protilehlý zastávkový pruh MHD včetně nástupiště. Nová OK bude čtyřpaprsková s vnějším průměrem 40 metrů. Připojení účelové komunikace a připojení koncové zastávky (točny) MHD je součástí stavby města Zlín. Šířka jízdního pruhu bude 6 metrů, šířka prstence bude 2,5 metru. Vozovka a prstenec budou mít betonový povrch. Vnější hrana OK a středového ostrovu bude vymezena obrubníky. Odvodnění bude zajištěno pomocí vpustí umístěných u obrubníků a napojených do projektovaných kanalizačních přípojek. Součástí stavby bude též svislé a vodorovné dopravní značení a přeložka vodovodu.

Zhotovitel, cena, termín

Zhotovitelem stavby bude firma EUROVIA CS, a. s., Praha, závod Zlín. Smluvní cena za tuto zakázku (část ŘSZK) činí 17,966 milionu korun (vč. DPH). Stavba bude čerpat dotaci z evropských fondů v rámci Integrovaného plánu rozvoje území. Předpokládá se, že stavební práce budou zahájeny 13. září 2021, přerušeny přes zimní období a dokončeny v roce 2022.

Uzavírky a dopravní omezení

Stavební práce budou probíhat za částečné uzavírky silnice III/49018 po etapách za použití světelného semaforového zařízení.

 

 


Počet přístupů: 683, Tisk stránkyUzavírky, objížďky

Letní pohotovost, kontakty

INTERREG V-A

IROP (2014-2020)

ROP (2007-2013)

Stavby SROP

Evropský fond solidarity

Logo SFDI 


 


ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje | 2018 | Vypnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz | RSS