ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje

Rekonstrukce silnice u Valašských Klobouk probíhá rychlejším tempem

30.09.2021 08:30

Logo IROP + MMR

Valašské Klobouky, Křekov, Vlachovice - Změna technologie při rekonstrukci silnice II/494 mezi Valašskými Klobouky a Vlachovicemi bude mít pro motoristy pozitivní důsledek ve zkrácení původně plánované doby stavby. Zhotovitel stavby upřesňuje aktuální omezující opatření a organizaci uzavírek.

Rekonstrukce silnice Valašské Klobouky - Vlachovice / foto: zhotovitel stavby

Silniční stavba Valašské Klobouky - Vlachovice je v plném proudu. Zhotovitelská firma po dohodě s investorem, kterým je Ředitelství silnic Zlínského kraje, použije na rekonstrukci silnice progresivní technologii recyklace na místě. To znamená, že se materiál z odfrézovaných původních vrstev vozovky nebude odvážet jako odpad, ale ve speciálním stroji se zrecykluje, doplní novou živicí a znovu položí. „Důsledkem této změny bude zkrácení celkové doby výstavby. Ještě letos bude rekonstrukce dokončena na 80 procentech z celkové délky komunikace a v příštím roce celá stavba nebude trvat až do října, ale velmi pravděpodobně bude hotova již na konci srpna," uvedl ředitel ŘSZK Bronislav Malý.

Rekonstrukce silnice Valašské Klobouky - Vlachovice / foto: zhotovitel stavby

Stavba je rozdělena na šest úseků. První práce zde začaly již v květnu letošního roku. Nepříjemná situace pro obyvatele Lipiny a Křekova nastala v polovině září po uzavření úseku mezi Lipinou a Valašskými Klobouky. Automobily z uvedených dvou obcí musely objíždět uzavřený úsek přes rozestavěný úsek s omezením rychlosti mezi Křekovem a Vlachovicemi. Autobusy linkové dopravy jezdí po objízdné trase Vlachovice - Vlachova Lhota - Val. Klobouky a cestující z Lipiny a Křekova vyváží speciální linka k zastávkám do Vlachovic, jednou denně ve výukové dny až k základní škole do Valašských Klobouk. Tento stav však skončí 1. října a od následujícího dne už budou motoristé využívat rekonstruovaný úsek z Lipiny do Valašských Klobouk.

Jak upřesnil hlavní stavbyvedoucí z firmy Eurovia CS Stanislav Tichý, v termínu od 4. do 22. října bude platit úplná uzavírka v úseku (Křekov - Vlachovice). Bude zde probíhat recyklace původní konstrukce vozovky včetně přidání pojiva, poté - po zkouškách pevnosti - bude následovat pokládka živičných koberců. Autobusy pojedou opět po stejné objízdné trase, ale ve směru Křekov - Lipina - Valašské Klobouky - Vlachova Lhota - Vlachovice.

Předpokládá se, že úsek Lipina - Křekov, který je dlouhý 570 metrů, bude uzavřen od 8. do 22. listopadu. Bude platit stejná objízdná trasa přes Vlachovu Lhotu.

Silničáři budou dál pracovat na zbývajících úsecích silnice. Zejména budou pokládat krajnice a pracovat na odvodnění a trvalém dopravním značení. Motoristům však bude povolen průjezd stavbou.

„Zkracujeme lhůtu výstavby oproti uzavřené smlouvě o dílo přibližně o dva měsíce. Za sedm měsíců v roce 2021 prostavíme téměř 105 milionů korun včetně DPH. Za necelých sedm měsíců výstavby bude v provozu kompletní rekonstruovaná vozovka v délce 3 471 metrů z celkové délky úseku 4 951 metrů," shrnuje hlavní stavbyvedoucí Stanislav Tichý.

Smluvní cena za tuto investiční stavbu činí 135,185 milionu korun (včetně DPH). Stavba bude spolufinancována z evropských fondů prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu.

 

Úvodní tisková zpráva k této stavbě

20. 04. 2021 - Začne rekonstrukce silnice z Valašských Klobouk do Vlachovic

 


Počet přístupů: 221, Tisk stránkyUzavírky, objížďky

INTERREG V-A

Letní pohotovost, kontakty

IROP (2014-2020)

ROP (2007-2013)

Stavby SROP

Evropský fond solidarity

Logo SFDI 


 


ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje | 2018 | Vypnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz | RSS