ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje

Nový most byl dokončen v údolí Pluskovce ve Velkých Karlovicích

06.10.2021 12:16

Velké Karlovice - Nový most již v plném rozsahu slouží motoristům i chodcům na krajské silnici v údolí potoka Pluskovec ve Velkých Karlovicích. Ředitelství silnic Zlínského kraje jej vybudovalo v letech 2020-2021 za 14,6 milionu korun s využitím dotace od Státního fondu dopravní infrastruktury.

Nový most ve Velkých Karlovicích / foto: S. Brázdil

Předmětem investiční stavby ŘSZK byla ve Velkých Karlovicích přestavba původního silničního mostu ev. č. 48713-3 přes vodní tok Pluskovec. Most se nachází na silnici III/48713 v intravilánu obce Velké Karlovice. Jeho technický stav byl hodnocen jako velmi špatný (stupeň 6). Původní most byl odstraněn a nahrazen novým s délkou přemostění 6,1 metru. Součástí stavby byla úprava navazujících částí silnice III/48713, úprava připojení místní komunikace a sjezdů, vybudování nových komunikací pro pěší, dočasná přeložka kabelů veřejného osvětlení. Silnice zde byla upravena v délce 50 metrů.

Zhotovitelem stavby byla firma STRABAG, a. s., Praha. Konečná cena za tuto zakázku činí 14,647 milionu korun (vč. DPH). Stavba byla spolufinancována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury. Stavební práce byly zahájeny v srpnu 2020 a dokončeny v závěru léta 2021.

Stavba probíhala za úplné uzavírky silnice III/48713. Motoristé měli během výstavby k dispozici provizorní komunikaci a provizorní přemostění potoka.

 

Úvodní tisková zpráva k této stavbě

13. 08. 2020 - Přestavuje se most do údolí Pluskovce ve Velkých Karlovicích

 


Počet přístupů: 793, Tisk stránkyUzavírky, objížďky

Letní pohotovost, kontakty

INTERREG V-A

IROP (2014-2020)

ROP (2007-2013)

Stavby SROP

Evropský fond solidarity

Logo SFDI 


 


ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje | 2018 | Vypnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz | RSS