ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje

Přes 55 milionů korun bude investováno do silnice v Kladné Žilíně

18.10.2021 13:00

Luhačovice - Rekonstrukci téměř kilometr dlouhého průjezdního úseku krajské silnice II. třídy včetně dvou mostů v místní části Luhačovic Kladné Žilíně připravilo k realizaci Ředitelství silnic Zlínského kraje. Silniční stavba přijde na více než 55 milionů korun, začne ještě letos na podzim a bude pokračovat v roce 2022. Práce budou probíhat za částečné uzavírky, provoz vozidel bude veden jedním jízdním pruhem a řízen světelnou signalizací.

Popis prací

Původní silnice v Kladné Žilíně / foto: dokumentace ŘSZK

Předmětem díla je stavební úprava silnice II/496 v celkové délce 940 metrů. Začátek stavby je situován cca 10 metrů před mostem ev. č. 496-001, konec stavby se nachází za dopravní značkou „Konec obce". Předmětem úpravy je sjednocení šířky komunikace na 6,50 metru mezi obrubami (s rozšířením ve směrových obloucích), usměrnění křižovatek s místními a účelovými komunikacemi, vybudování dvou nových opěrných zdí (pilotových stěn) o celkové délce 90 a 71 metrů a nové zárubní zdi o celkové délce 142 metrů a obnovení odvodnění silnice do dešťových vpustí, příkopů nebo na přilehlý terén. V rámci stavby budou provedeny stavební úpravy mostu ev. č. 496-001 a mostu ev. č. 496-002. Uskuteční se kompletní výměna mostního svršku, vybuduje se nová spřažená železobetonová deska, bude provedena hydroizolace nosné konstrukce, odbourání a vybudování nových závěrných zídek a mostních závěrů, budou očištěny a sanovány ostatní betonové plochy. Stavební úprava silnice II/496 bude spočívat ve výměně krytu vozovky a v sanaci okrajů vozovky v šířce jednoho metru. V úsecích v celkové délce 190 metrů budou položeny i nové konstrukční vrstvy vozovky.

Rekonstrukce silnice bude realizována souběžně se stavbou zajišťovanou a financovanou městem Luhačovice. Město zajistí stavební úpravu původních chodníků a vybudování nových chodníků, úpravu připojení místních a účelových komunikací a sjezdů, opravu dešťové kanalizace, opravu zídek, výměnu veřejného osvětlení a přeložku vodovodu.

Zhotovitel, cena, termín

Zhotovitelem stavby bude firma PORR, a. s., Praha. Smluvní cena za tuto zakázku činí 55,875 milionu korun (vč. DPH). „Předpokládáme, že v letošním roce během listopadu se uskuteční pouze přípravné práce. Hlavní stavební činnost se rozběhne od 1. dubna příštího roku a stavba skončí nejpozději do 30. listopadu 2022," upřesnil ředitel ŘSZK Bronislav Malý.

Uzavírky a dopravní omezení

Stavební práce budou probíhat za částečného omezení silničního provozu po polovinách šířky vozovky, se zachováním provozu a jeho řízením světelným signalizačním zařízením.

 

 


Počet přístupů: 714, Tisk stránkyUzavírky, objížďky

Letní pohotovost, kontakty

INTERREG V-A

IROP (2014-2020)

ROP (2007-2013)

Stavby SROP

Evropský fond solidarity

Logo SFDI 


 


ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje | 2018 | Vypnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz | RSS