ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje





Obnovená Březnická ulice je plně průjezdná

02.11.2021 14:31

Logo IROP + MMR

Zlín - Rozsáhlá rekonstrukce důležité silnice II. třídy za 32 milionů korun skončila ve Zlíně v Březnické ulici. S využitím dotace v rámci Integrovaného regionálního operačního programu bylo opraveno 2,2 kilometru silnice včetně okružní křižovatky U Majáku.

Okružní křižovatka ve Zlíně U Majáku po rekonstrukci / foto: V. Cekota

Předmětem zakázky byla stavební úprava silnice II/490 v celkové délce 2 179 metrů v úseku od Zimního stadionu Luďka Čajky až za okružní křižovatku ve čtvrti U Majáku. Jde o významnou a hojně využívanou komunikaci II. třídy, která spojuje Zlín s Uherským Hradištěm. Denně tudy projíždí kolem 8,5 tisíce automobilů. Vozovka zde byla rekonstruována pomocí technologie recyklace za horka s následným položením nové ložné a obrusné vrstvy. V místě porušených okrajů vozovky byla vyměněna i konstrukce vozovky a sanováno podloží. Na dvou místech byl upraven nevhodný příčný sklon v pravotočivém směrovém oblouku. Zastávkové pruhy linkové dopravy před okružní křižovatkou byly předlážděny. Z prstence okružní křižovatky a dlážděné srpovité plochy byl odstraněn dlážděný kryt a nahrazen živičnými vrstvami. Původní směrové a výškové parametry silnice zůstaly zachovány.

Součástí stavby byla rovněž obnova nezpevněných krajnic šířky 0,75 metru (1,50 metru v místě svodidla) včetně obnovy podélných odvodňovacích žlabů. V levotočivém směrovém oblouku byla doplněna chybějící svodidla v délce 180 metrů. Byla provedena sanace povrchu dvou pravostranných opěrných zdí o délce 94 a 30 metrů a bylo obnoveno svislé a vodorovné dopravní značení. Byly vyměněny původní dešťové vpusti včetně přípojek do dešťové kanalizace, která již byla během letošního jara opravena bez nutnosti zásahu do vozovky. Porušené kanalizační šachty byly nahrazeny samonivelačními. Zhotovitel rovněž upravil připojení sjezdů a účelových komunikací.
„Rekonstrukce silnice přinesla řadu nezbytných dopravních omezení a zdržení. Děkujeme řidičům, že byli trpěliví," řekl ředitel Ředitelství silnic Zlínského kraje Bronislav Malý.

Zhotovitelem stavby byla firma PORR, a. s., Praha. Konečná cena za tuto zakázku činí 32,569 milionu korun (vč. DPH). Stavba byla spolufinancována z fondů EU prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu. Stavební práce byly zahájeny na začátku července 2021.

„Silnice ze Zlína do Uherského Hradiště je nyní již z větší části ve výborném nebo dobrém stavu (hodnocení vozovek stupněm 1 nebo 2). V loňském a letošním roce jsme na této trase rekonstruovali rovněž průjezdní úsek v Bohuslavicích u Zlína. Pro stavební rekonstrukci zbývá ještě úsek v Bohuslavicích od čerpací stanice směrem ke křižovatce v centru obce. Zde uvažujeme o společné investici s obcí již v příštím roce. Poslední velkou rekonstrukcí na této silniční trase by měl být úsek mezi Bílovicemi a Jarošovem. Náklady zde odhadujeme asi na 150 milionů korun a tento projekt předložíme do nejbližší výzvy pro dotační podporu z programu IROP 2. K realizaci stavby by mohlo dojít v letech 2023-2025," doplnil ředitel Bronislav Malý.

Březnická ulice ve Zlíně po rekonstrukci / foto: V. CekotaOkružní křižovatka ve Zlíně U Majáku po rekonstrukci / foto: V. CekotaBřeznická ulice ve Zlíně po rekonstrukci / foto: V. Cekota

 

Předchozí tiskové zprávy k této stavbě

25. 08. 2021 - Část Březnické je opravena, druhá etapa prací začne 6. září
22. 07. 2021 - Oprava Březnické ulice probíhá podle časového harmonogramu
16. 06. 2021 - Do dopravního systému Zlína zasáhne v létě rekonstrukce Březnické ulice

 


Počet přístupů: 799, Tisk stránky



Uzavírky, objížďky

Letní pohotovost, kontakty

INTERREG V-A

IROP (2014-2020)

ROP (2007-2013)

Stavby SROP

Evropský fond solidarity

Logo SFDI



 


 


ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje | 2018 | Vypnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz | RSS