ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje

Přes Březovou na Slovensko již po kvalitní silnici

08.11.2021 09:02

INTERREG

Březová - Úsek krajské silnice v Bílých Karpatech z obce Březová na hranici se Slovenskem o délce 3,6 kilometru je po rekonstrukci a nabízí motoristům pohodlnou a bezpečnou jízdu k našim sousedům. Stavba za 28 milionů korun, dotovaná z evropských peněz v rámci programu přeshraniční spolupráce INTERREG V-A, byla hotova v plánovaném termínu na konci října.

Rekonstruovaná silnice v Březové / foto: V. Cekota

Předmětem díla byla rekonstrukce komunikace III/06124 v celkové délce 3 508 metrů včetně stavební úpravy křižovatky a navazujícího úseku silnice III/4984 v délce 126 metrů.

Začátek rekonstruovaného úseku silnice III/06124 leží na státní hranici se Slovenskou republikou v obci Březová, konec je v křižovatce silnic III/06124 a III/4984. Na to navazuje v Březové úsek silnice III/4984.

Rekonstrukce vozovky byla realizována v původních šířkových i směrových parametrech. V extravilánu s nezpevněnou krajnicí došlo k navýšení nivelety vozovky o 60 až 80 milimetrů, ve zbylém úseku došlo k obnově obrusné a lokálně podkladní živičné vrstvy bez navýšení. Odvodnění silnic je zajištěno příčným a podélným sklonem vozovky do přilehlých obnovených příkopů a na terén v extravilánu a do dešťových vpustí v intravilánu obce. Součástí stavby byly také stavební úpravy připojení místních a účelových komunikací, sjezdů k nemovitostem, propustků a obnova svislého dopravního značení.

Souběžně s rekonstrukcí silnice III/06124 zajistila obec Březová nezbytné předláždění chodníků včetně betonových obrub.

Ředitelství silnic Zlínského kraje realizovalo v Březové z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury ještě plošnou obnovu povrchu vozovky navazujícího úseku silnice III/4984 v délce 332 metrů.

Zhotovitelem stavby byla firma STRABAG, a. s., Praha. Konečná cena za tuto zakázku činí 28,187 milionu korun (vč. DPH). Stavba byla z 85 procent spolufinancována z prostředků EU s využitím programu přeshraniční spolupráce se Slovenskem INTERREG V-A a pět procent nákladů ze státního rozpočtu. Stavební práce byly zahájeny koncem června tohoto roku.

Rekonstruovaná silnice v Březové / foto: V. CekotaRekonstruovaná silnice v Březové / foto: V. CekotaRekonstruovaná silnice v Březové / foto: V. Cekota

Význam rekonstrukce

Silnice III/06124 spojuje obce Březová na české straně a Nová Bošáca na slovenské straně. Je tedy významnou komunikací v příhraniční oblasti. Silnice byla v nevyhovujícím, místy až v havarijním stavu. Obrusná vrstva i původní kryt z penetračního makadamu vykazovaly hloubkovou korozi, byly zde výtluky a podélné i mozaikové trhliny. Povrch byl značně nerovný. Řádnému odvodnění komunikace bránily zvýšené nezpevněné krajnice.

„Realizací projektu se zlepšuje dopravní spojení v příhraničním regionu, a tedy také možnosti obchodních, turistických či kulturních kontaktů mezi obyvateli na obou stranách hranice. Zlepšené technické parametry silnice budou mít pozitivní vliv na životní prostředí, zvýšení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu a zlepšení komfortu jízdy. Opravené vozovky určitě přispějí také k lepšímu vzhledu horské obce Březová," uvedl ředitel Ředitelství silnic Zlínského kraje Bronislav Malý.

Úvodní tisková zpráva k této stavbě

21. 06. 2021 - Za peníze EU opravíme silnici z Březové na Slovensko

 

 


Počet přístupů: 135, Tisk stránkyUzavírky, objížďky

INTERREG V-A

IROP (2014-2020)

ROP (2007-2013)

Stavby SROP

Evropský fond solidarity

Logo SFDI 


 


ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje | 2018 | Vypnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz | RSS