ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje

Je dokončena rekonstrukce části silnice v Rožnově pod Radhoštěm

07.12.2021 17:41

Rožnov pod Radhoštěm - Po rekonstrukci je od konce listopadu úsek silnice III/4867 v Rožnově pod Radhoštěm v lokalitě Tylovice - Hážovice. Byl zde obnoven úsek krajské silnice o délce 276 metrů. Náklady dosáhly částky 4,2 milionu korun. Stavba byla spolufinancována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury.

Úek silnice v Rožnově p. R. po rekonstrukci / foto: P. Zedková

Předmětem díla byla stavební úprava silnice III/4867 v Rožnově pod Radhoštěm v lokalitě Tylovice - Hážovice v délce 276 metrů. Byla zde provedena obnova krytových vrstev. V místech rozšíření vozovky, umístění kanalizace a přípojek uličních vpustí byla vybudována kompletní konstrukce vozovky. Dále bylo obnoveno odvodnění vozovky podélným a příčným sklonem do nových uličních vpustí. Ostatní plochy silnice byly frézovány a opatřeny novými živičnými vrstvami. Silnice má šířku 6,5 metru mezi obrubami, v jednom místě se vlivem nedostatečného prostoru zužuje na 6 metrů.

Město Rožnov pod Radhoštěm souběžně realizovalo práce na dešťové kanalizaci, přeložce vodovodu, sdělovacího vedení a oplocení, vybudovalo betonové obruby podél silnice, chodník, stavebně upravilo připojení místních komunikací a sjezdů, zajistilo náhradní výsadbu.

Zhotovitelem stavby byla firma PORR, a. s., Praha. Konečná cena za tuto zakázku činí 4,154 milionu korun (vč. DPH). Stavba byla spolufinancována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury. Stavební práce byly zahájeny v červenci 2021. V místě stavby platila částečná uzavírka, byl zde zaveden střídavý provoz řízený světelným signalizačním zařízením.

Co už se udělalo v minulých letech

„Průtah III/4867 v Rožnově pod Radhoštěm jsme v minulých letech postupně rekonstruovali již v několika částech. V příštím roce chceme dokončit tento silniční tah realizací posledního neopraveného úseku v délce 480 metrů," uvedl ředitel ŘSZK Bronislav Malý. Od roku 2008 rekonstruovalo ŘSZK na této silnici na území Rožnova pod Radhoštěm čtyři silniční úseky a dva mosty v celkové délce 2 446 metrů. Investiční náklady dosáhly dohromady částky přibližně 64 milionů korun.

 

Úvodní tisková zpráva k této stavbě

14. 06. 2021 - ŘSZK obnoví další úsek silnice III. třídy v Rožnově pod Radhoštěm

 

 


Počet přístupů: 863, Tisk stránkyUzavírky, objížďky

Letní pohotovost, kontakty

INTERREG V-A

IROP (2014-2020)

ROP (2007-2013)

Stavby SROP

Evropský fond solidarity

Logo SFDI 


 


ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje | 2018 | Vypnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz | RSS