ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje

Sesuvem přerušená silnice Bojkovice – Rudimov je opravena

31.12.2021 11:32

Bojkovice - Správa a údržba silnic Zlínska dokončila v polovině prosince 2021 stavební akci, jejímž cílem byla stabilizace silničního tělesa poškozeného sesuvem mezi Bojkovicemi a Rudimovem. Oprava poškozeného místa přišla na 7,2 milionu korun.

Stabilizovaný úsek silnice z Bojkovic do Rudimova / foto: V. Cekota

Předmětem díla byla stabilizace silničního tělesa v místě sesuvu v extravilánu mezi obcemi Bojkovice a Rudimov na silnici III/49515. K sesuvu části silničního tělesa zde došlo na podzim roku 2020 a od té doby zde platila úplná uzavírka s objízdnou trasou přes Slavičín.

V celém úseku stavby, tj. v délce 90 metrů, byla provedena nová konstrukce vozovky v tloušťce 500 milimetrů a podloží bylo sanováno vrstvou štěrkodrtě o tloušťce 400 milimetrů. Stabilita nového silničního tělesa byla zajištěna opěrnou zdí délky 40 metrů. Zeď byla založena na vrtaných pilotách o průměru 600 milimetrů a délce 7 metrů. Piloty byly v krajnici spřaženy železobetonovým trámcem a na něm byla vybudována železobetonová římsa šířky 1 150 milimetrů. Na římse bylo osazeno mostní zábradelní svodidlo se svislou výplní. Asi v polovině délky zdi byl vytvořen nový propustek pod silnicí. Odvodnění komunikace je zabezpečeno příčným a podélným spádem do silničního příkopu. Vtoková část propustku byla zajištěna gabionovou zídkou o délce 12 metrů.

Zhotovitelem stavby byla firma Správa a údržba silnic Zlínska, s. r. o., Zlín. Konečná cena za tuto zakázku činí 7,164 milionu korun (vč. DPH).

Stavební práce probíhaly za úplné uzavírky silnice s objízdnou trasou přes Slavičín. „I když byla nyní uzavírka ukončena a trasa je podle technického stavu komunikace plně průjezdná, jde o silnici, která se v zimě neudržuje a která nemusí být sjízdná z důvodu sněhové pokrývky či náledí," upozorňuje motoristy ředitel ŘSZK Bronislav Malý. Tímto úsekem silnice není vedena žádná linka veřejné autobusové dopravy.

Stabilizovaný úsek silnice z Bojkovic do Rudimova / foto: V. CekotaStabilizovaný úsek silnice z Bojkovic do Rudimova / foto: V. CekotaStabilizovaný úsek silnice z Bojkovic do Rudimova / foto: V. Cekota

 

Úvodní tisková zpráva k této stavbě

04. 11. 2020 - Silnici z Bojkovic do Rudimova přerušil sesuv. Auta musí po objížďce

 


Počet přístupů: 668, Tisk stránkyUzavírky, objížďky

Letní pohotovost, kontakty

INTERREG V-A

IROP (2014-2020)

ROP (2007-2013)

Stavby SROP

Evropský fond solidarity

Logo SFDI 


 


ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje | 2018 | Vypnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz | RSS