ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje

Silnice v Rajnochovicích byla zabezpečena proti sesuvu do potoka

22.04.2022 09:44

Rajnochovice - Stabilitu silničního tělesa v Rajnochovicích zajišťuje nová pilotová opěrná stěna. Opravu tohoto poškozeného místa krajské silnice v těsné blízkosti potoka Juhyně za téměř 19 milionů korun dokončili silničáři v minulých dnech. Stavba byla zahájena v srpnu roku 2021.

Stabilizovaná opěrná zeď u silnice v Rajnochovicích / foto: V. Cekota

Předmětem díla bylo zabezpečení stability silničního tělesa silnice III/01866 v obci Rajnochovice proti jeho vymílání přilehlým tokem. Silničáři zde vybudovali opěrnou stěnu v délce 119 metrů. Byly zde do podloží zapuštěny piloty o průměru 900 milimetrů a délce sedm metrů. Hlavy pilot byly svázány železobetonovou převázkou s římsou, na které bylo osazeno mostní zábradelní svodidlo se svislou výplní. Pilotová zeď byla zpevněna záhozem z lomového kamene. Na úseku silnice v délce 206 metrů došlo k výměně asfaltových vrstev, sanaci okrajů vozovky a bylo zajištěno odvodnění. Upravilo se rovněž koryto vodního toku.

Zhotovitelem stavby byla firma IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc, a. s. Konečná cena za tuto zakázku činí 18,968 milionu korun (vč. DPH). Stavba byla spolufinancována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury. Stavební práce zde začaly v polovině srpna 2021. Dokončené dílo ještě čeká na kolaudaci.

Zabezpečení silnice proti sesuvu do potoka v Rajnochovicích / foto: V. CekotaZabezpečení silnice proti sesuvu do potoka v Rajnochovicích / foto: V. CekotaZabezpečení silnice proti sesuvu do potoka v Rajnochovicích / foto: V. Cekota


Úvodní tisková zpráva k této stavbě

11. 08. 2021 - Stabilitu silnice v Rajnochovicích zajistí opěrná zeď

 

 


Počet přístupů: 889, Tisk stránkyUzavírky, objížďky

Letní pohotovost, kontakty

INTERREG V-A

IROP (2014-2020)

ROP (2007-2013)

Stavby SROP

Evropský fond solidarity

Logo SFDI 


 


ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje | 2018 | Vypnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz | RSS