ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje

Tři opěrné zdi zabezpečí silnici u Cetechovic

06.05.2022 14:23

Část silnice II/432 u Cetechovic ohrožuje sesouvání / foto: dokumentace ŘSZK

Cetechovice - Tři opěrné zdi vybuduje Ředitelství silnic Zlínského kraje na silnici II/432 v blízkosti Cetechovic. Zajistí silniční těleso proti sesouvání. Stavba za téměř 38 milionů korun bude probíhat v příštích měsících za úplné uzavírky.

Popis prací

Předmětem díla je stabilizace silničního tělesa silnice II/432 v extravilánu mezi obcí Cetechovice a křižovatkou silnic II/432 a I/50 (před obcí Střílky). Celková délka řešeného úseku silnice je 290 metrů. Stabilizace bude provedena pomocí tří opěrných zdí o délkách 48 metrů, 84 metrů a 48 metrů. Budou založeny na velkoprůměrových pilotách o průměru 630 milimetrů, délce 7 metrů a v rozteči jeden metr. Na železobetonových konstrukcích opěrných zdí budou vybudovány monolitické římsy, na kterých budou osazena ocelová zábradelní svodidla. V blízkosti nových opěrných zdí bude vybudována nová konstrukce vozovky, na zbylé ploše vozovky bude obnovena obrusná vrstva.

Zhotovitel, cena, termín

Zhotovitelem stavby bude firma IMOS Brno, a. s. Smluvní cena za tuto zakázku činí 37,700 milionu korun (vč. DPH). Stavba bude financována Zlínským krajem prostřednictvím ŘSZK. Stavební práce a dopravní omezení budou zahájeny začátkem června a ukončeny do 31. října 2022.

Uzavírky a dopravní omezení

Objízdné trasy

Stavební práce budou probíhat za úplné uzavírky silnice. Veškerá doprava mimo autobusů a vozidel Integrovaného záchranného systému a vozidel stavby bude vedena po objízdných trasách. Pro vozidla o hmotnosti do 7,5 tuny bude vyznačena objízdná trasa ze Zdounek přes Troubky, Hoštice, Litenčice a Chvalnov-Lísky k silnici I/50. Pro vozidla nad 7,5 tuny bude vyznačena objízdná trasa z Kroměříže přes Kvasice, Tlumačov, Otrokovice, Napajedla, Staré Město a dále po silnici I/50 přes Chřiby.

 

 


Počet přístupů: 1182, Tisk stránkyUzavírky, objížďky

Letní pohotovost, kontakty

INTERREG V-A

IROP (2014-2020)

ROP (2007-2013)

Stavby SROP

Evropský fond solidarity

Logo SFDI 


 


ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje | 2018 | Vypnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz | RSS