ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje

Z odškodnění kraje za výbuch ve Vrběticích se postaví nový most

08.06.2022 07:51

Vlachovice - Část prostředků, které získal Zlínský kraj od státu jako odškodnění za výbuch skladů munice v areálu u Vlachovic-Vrbětic, bude využita na krajských silnicích. Začátkem července se silničáři pustí do přestavby havarijního mostu na silnici II/494 nedaleko místa explozí.

Most u Vrbětic je v havarijním stavu / foto: archiv ŘSZK

„V blízkosti místa vjezdu do areálu skladů munice u Vrbětic se na krajské silnici nachází most č. 494-004. Jako jediný ze 730 mostů ve správě Ředitelství silnic Zlínského kraje se dostal až do havarijního stavu. Podepsaly se na tom v posledních letech nepochybně i četné přejezdy těžkých vozidel odvážejících munici. Kamenné prvky mostu se začínaly rozpadat, do budoucna by hrozila nestabilita sporní stavby a ujíždění navazujícího silničního tělesa. Je tedy logické, že část prostředků ze státního odškodnění směřuje právě sem a umožní výstavbu nového mostu," vysvětluje ředitel ŘSZK Bronislav Malý.

Popis prací

Předmětem díla je kompletní přestavba stávajícího silničního mostu ev. č. 494-004 přes vodní tok Václavský potok. Most se nachází na silnici II/494 mezi obcí Vlachovice-Vrbětice a městem Slavičín.

Původní nevyhovující jednopolový železobetonový deskový most, který je v havarijním stavu, bude odstraněn a ve stejné poloze nahrazen přesypanou ocelovou konstrukcí tlamovitého profilu z vlnitého plechu o délce přemostění 5,1 metru a volné šířce 8,5 metru. Současně bude rekonstruován navazující úsek silnice před a za mostem v celkové délce 65 metrů. Součástí stavby bude úprava koryta vodního toku o celkové délce 61 metrů.

Zhotovitel, cena, termín

Zhotovitelem stavby bude firma Hroší stavby Morava, a. s., z Olomouce. Smluvní cena za tuto zakázku činí 16,080 milionu korun (vč. DPH). Stavba bude financována Zlínským krajem prostřednictvím ŘSZK ze státem poskytnutého odškodnění za výbuchy v blízkých skladech munice. Stavební práce a dopravní omezení budou zahájeny začátkem července a ukončeny v podzimním období 2022.

Objízdné trasy

Uzavírky a dopravní omezení

Stavba bude probíhat za úplné uzavírky silnice II/494. Silniční osobní doprava do hmotnosti 12 tun bude vedena po objízdné trase přes obce Lipová a Haluzice. Objízdná trasa pro vozidla nad 12 tun bude vedena přes silnice II/495 a I/57.

 

 


Počet přístupů: 198, Tisk stránkyUzavírky, objížďky

Letní pohotovost, kontakty

INTERREG V-A

IROP (2014-2020)

ROP (2007-2013)

Stavby SROP

Evropský fond solidarity

Logo SFDI 


 


ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje | 2018 | Vypnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz | RSS