ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje

Křižovatka Sychrov u Valašských Klobouk získá novou úpravu

21.06.2022 08:08

Valašské Klobouky - Snaha o zvýšení bezpečnosti chodců i motoristů je důvodem k rekonstrukci křížení silnic III/4942 a 4943 v lokalitě Sychrov na okraji Valašských Klobouk. Ředitelství silnic Zlínského kraje zde upraví křižovatku a zhruba 300 metrů silnic, město se postará o obrubníky, výstavbu chodníku a nových autobusových zastávek.

Popis prací

Původní křižovatka ve Valašských Kloboukách-Sychrově / foto: dokumentace ŘSZK

Předmětem díla je stavební úprava vozovky silnic III/4943 v délce 231 metrů a III/4942 v délce 75 metrů v lokalitě Sychrov na západním okraji města Valašské Klobouky.

Stavební úprava bude spočívat v obnově krytových vrstev vozovek v tloušťce 100 mm včetně lokální sanace. Šířka vozovky bude sjednocena mezi obrubami na 7 metrů, v úseku bez obrub bude zpevněná plocha vozovky široká rovněž 7 metrů, s normovým rozšířením ve směrových obloucích. Součástí stavby bude usměrnění rozlehlé nepřehledné křižovatky silnic III/4943 a III/4942. Přebytečné zpevněné plochy budou rekultivovány. Lokálně rozšířen bude pravý jízdní pruh, aby umožňoval odbočení těžkých nákladních vozidel do areálu střediska SÚS Zlínska a společnosti EUROCORP. V rámci stavby dojde k obnovení propustku pod silnicí III/4943. Odvodnění povrchu vozovky bude zajištěno podélným a příčným spádem. Bude obnoveno svislé a vodorovné dopravní značení.

Souběžně se stavbou ŘSZK bude probíhat stavba zajišťovaná a financovaná městem Valašské Klobouky. V rámci stavby tohoto investora bude vybudován chodník podél silnic, místo pro přecházení, bude zřízen nový zelený pás mezi chodníkem a silnicí III/4943. Město položí betonové obruby podél silnic, zajistí terénní úpravy za obrubou a za chodníkem, stavební úpravy připojení účelových komunikací a sjezdů k silnici včetně jejich odvodnění a příslušného dopravního značení.

Zhotovitel, cena, termín

Zákres stavby do mapy

Zhotovitelem stavby bude firma Správa a údržba silnic Zlínska, s. r. o., Zlín. Smluvní cena za tuto zakázku činí 4,381 milionu korun (vč. DPH). Stavba bude financována Zlínským krajem prostřednictvím ŘSZK. Stavební práce a dopravní omezení budou zahájeny začátkem července a ukončeny do 31. října 2022.

Uzavírky a dopravní omezení

Stavební práce budou probíhat za částečné uzavírky po polovinách vozovky s řízením dopravy pomocí světelné signalizace.

 

 


Počet přístupů: 100, Tisk stránkyUzavírky, objížďky

Letní pohotovost, kontakty

INTERREG V-A

IROP (2014-2020)

ROP (2007-2013)

Stavby SROP

Evropský fond solidarity

Logo SFDI 


 


ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje | 2018 | Vypnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz | RSS