ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje

Rekonstrukci průtahu zahájí ŘSZK ve Slavičíně-Hrádku

03.07.2022 19:25

Slavičín - Téměř 900 metrů silničního průtahu II/495 projde v nejbližších měsících rekonstrukcí ve Slavičíně-Hrádku. Modernizovanou úpravu získá silnice, která navazuje na nově vybudovanou okružní křižovatku a pokračuje k železničnímu přejezdu směrem na Štítnou nad Vláří. Práce budou probíhat za částečné uzavírky. Provoz vozidel v jednom jízdním pruhu bude řízen světelnou signalizací.

Popis prací

Průtah ve Slavičíně-Hrádku před rekonstrukcí / foto: V. Cekota

Předmětem díla je stavební úprava silnice II/495 v intravilánu města Slavičín, místní části Hrádek na Vlárské dráze, v celkové délce 887 metrů.

V rámci stavby bude sjednocena šířka vozovky na 7 metrů s normovým rozšířením ve směrových obloucích. Bude provedena obnova krytu včetně sanace podkladní vrstvy. Odvodnění vozovky bude zabezpečeno pomocí dešťových vpustí do stávající kanalizace. V úseku o délce přibližně 300 metrů bude obnoven původní silniční příkop. V místě vyústění bude odlážděn lomovým kamenem osazeným do betonového lože. Součástí stavby je úprava dvou zastávkových pruhů linkové dopravy a doplnění svislého a vodorovného dopravního značení.

Investiční stavební akce ŘSZK bude probíhat souběžně se stavbou, jejímž investorem je město Slavičín. Předmětem stavby města je stavební úprava nástupišť zastávek, vybudování nových nástupišť podél silnice II/495 a stavební úprava připojení místních komunikací a sjezdů. Součástí stavby města je dále vybudování nové komunikace pro pěší, opěrná zeď z palisád, podezdívka a plot, obnova a doplnění svislého a vodorovného dopravního značení na místních komunikacích.

Zhotovitel, cena, termín

Zhotovitelem stavby bude firma SWIETELSKY stavební s. r. o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA, se sídlem v Brně. Smluvní cena za tuto zakázku činí 18,369 milionu korun (vč. DPH). Stavba bude financována Zlínským krajem prostřednictvím ŘSZK. Stavební práce a dopravní omezení začnou v polovině července 2022 a budou ukončeny do konce listopadu tohoto roku.

Uzavírky a dopravní omezení

Zákres stavby do mapy

Stavební práce budou probíhat za částečné uzavírky silnice II/495 po polovinách šířky vozovky s řízením dopravy pomocí semaforové soupravy.

Co už se udělalo a souvislosti

Na významné krajské dopravní stavbě pracovali silničáři ve Slavičíně-Hrádku poměrně nedávno. „Ve druhé polovině roku 2021 jsme v Hrádku vybudovali novou okružní křižovatku za 7,2 milionu korun. Rekonstrukce průtahu, kterou budeme nyní zahajovat, na ni přímo naváže. Tato část Slavičína tedy získá souvislý modernizovaný průjezdní úsek silnice II. třídy v celkové délce zhruba jednoho kilometru. Motoristé zde budou mít k dispozici moderní silnici, která odpovídá současným technickým normám a bezpečnostním požadavkům," upřesnil ředitel ŘSZK Bronislav Malý.

 

 


Počet přístupů: 278, Tisk stránkyUzavírky, objížďky

Letní pohotovost, kontakty

INTERREG V-A

IROP (2014-2020)

ROP (2007-2013)

Stavby SROP

Evropský fond solidarity

Logo SFDI 


 


ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje | 2018 | Vypnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz | RSS