ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje

Silnice na břehu potoka v Pozděchově bude stabilizována

07.07.2022 18:39

Pozděchov - Součástí letošního seznamu dvaceti investičních staveb na krajské silniční síti se v červenci stane stabilizace silničního tělesa na vedlejší silnici III. třídy v Pozděchově. Stavební akce za necelé dva miliony korun bude realizována v období od července do října za částečné uzavírky komunikace.

Popis prací

Narušené místo na silnici v Pozděchově / foto: dokumentace ŘSZK

Předmětem díla je zajištění stability silnice III/0498 v obci Pozděchov včetně úpravy koryta vodního toku Pozděchůvka. Silnice bude zajištěna násypem vyztuženým geomříží, dosypáním, zpevněním krajnice a svahu, osazením silničního svodidla. Spodní část svahu bude zpevněna kamenným záhozem a zapřena do kamenné patky v korytě toku. Dále bude provedena přeložka vodního toku Pozděchůvka do původního koryta, dosypání původního silničního svahu za stávající opěrnou zdí a jeho zpevnění. Součástí stavby je obnova konstrukce vozovky v délce 26 metrů.

Zhotovitel, cena, termín

Zhotovitelem stavby bude Správa a údržba silnic Valašska, s. r. o., z Valašského Meziříčí. Smluvní cena za tuto zakázku činí 1,924 milionu korun (vč. DPH). Stavba bude financována Zlínským krajem prostřednictvím ŘSZK. Stavební práce a dopravní omezení začnou 11. července 2022 a budou ukončeny do konce října tohoto roku.

Uzavírky a dopravní omezení

Zákres do mapy

Vzhledem k nízké intenzitě silničního provozu na silnici III/0498 bude stavba probíhat za částečné uzavírky s provizorním dopravním značením k převedení místní a autobusové dopravy. Bude rovněž umožněn průchod chodců.

 

 

 


Počet přístupů: 215, Tisk stránkyUzavírky, objížďky

Letní pohotovost, kontakty

INTERREG V-A

IROP (2014-2020)

ROP (2007-2013)

Stavby SROP

Evropský fond solidarity

Logo SFDI 


 


ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje | 2018 | Vypnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz | RSS