ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje

Úsek silnice v Ratajích se bude rekonstruovat za úplné uzavírky

20.07.2022 20:08

Rataje - Již poslední zahajovanou stavbou z letošního přehledu dvaceti investičních akcí Ředitelství silnic Zlínského kraje bude rekonstrukce průjezdního úseku silnice v Ratajích na Kroměřížsku o délce 214 metrů. Stavba bude probíhat za úplné uzavírky, motoristé budou uzavřený úsek objíždět asi tři měsíce přes Šelešovice, Zdounky, Nětčice.

Popis prací

Úsek silnice v Ratajích před rekonstrukcí / foto: dokumentace ŘSZK

Předmětem díla je rekonstrukce části silnice III/43223 v průjezdním úseku obce Rataje v celkové délce 214 metrů. Začátek řešeného úseku se nachází na okraji obce Rataje ve směru od obce Šelešovice, rekonstruovaný úsek končí u křižovatky se silnicí III/43215 (odbočení na Nětčice).

Dojde zde ke kompletní výměně konstrukčních vrstev včetně sanace podloží. Povrch vozovky bude asfaltový, šířka vozovky bude sjednocena na 6 metrů (zpevněná část vozovky mezi obrubami) včetně betonové přídlažby. Na konci řešeného úseku (v prostoru stávající opěrné zdi) bude vozovka rozšířena na 6,5 metru. Odvodnění vozovky bude zajištěno podélným a příčným spádem. Voda bude odtékat podél obrub do nových dešťových vpustí. Bude obnoveno svislé dopravní značení.

Stavební úprava silnice bude realizována souběžně se stavbou zajišťovanou a financovanou obcí Rataje (obruby a navazující úpravy, sjezdy k nemovitostem, připojení místní komunikace).

Zhotovitel, cena, termín

Zákres stavby do mapy

Zhotovitelem stavby bude sdružení firem SPOLEČNOST STAVBY SR - MITRENGA RATAJE. Smluvní cena za tuto zakázku činí 7,203 milionu korun (vč. DPH). Stavba bude financována Zlínským krajem prostřednictvím ŘSZK. Obec poskytne příspěvek ve výši 40 procent. Stavební práce a dopravní omezení začnou během měsíce srpna 2022 a budou ukončeny do konce října tohoto roku.

Uzavírky a dopravní omezení

Stavební práce na silnici III/43223 budou probíhat za úplné uzavírky. Objízdná trasa pro všechna vozidla bude vedena po silnicích II/432, III/42825, III/42817 a III/43215 po trase Šelešovice - Zdounky - Nětčice (oba směry).

 

 


Počet přístupů: 160, Tisk stránkyUzavírky, objížďky

Letní pohotovost, kontakty

INTERREG V-A

IROP (2014-2020)

ROP (2007-2013)

Stavby SROP

Evropský fond solidarity

Logo SFDI 


 


ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje | 2018 | Vypnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz | RSS